Aktualizace č. 2 k výuce a návod postupu v případě kontaktu či onemocnění Covid-19

 

 

Aktualizace č. 2. k výuce akademického roku 2021/2022 na DF JAMU

 

Milé studentky a studenti, vážené kolegyně a kolegové,

počty nakažených nemocí Covid-19 nám každým dnem stoupají a zároveň se naše republika nachází v období střídání dvou vlád, kdy ani jedna zatím na nárůst nereaguje. Protože jsme všichni zahlceni proměnami často měnících se epidemických nařízení, dovolím si aktualizovat současný stav v rozvitější podobě, než jsem psal v e-mailu minulý týden:

1) Od 1/11/2021 je povinností pro oprávněný vstup do budov JAMU dodržovat tzv. ONT (Očkování – Nemoc – Test) viz opatření pana rektora.
2) Pro ty, kteří se nemohou nechat zaočkovat, ať již z osobních či zdravotních důvodů, končí možnost proplácení testů zdravotními pojišťovnami. Proto jsme na vrátnicích všech součástí JAMU opětovně zřídili samotestovací prostory a testy jsou prozatím zdarma k dispozici u vrátných. Test má i nadále platnost sedm dní.
3) Výsledky testů i aktuální očkování je stále nutno zanášet do IS.
4) Pokračuje dodržování zvýšených hygienických pravidel, včetně nošení respirátorů všude v prostorách JAMU, kde se nachází více než dvě osoby a nejde při tom o aktivní uměleckou výuku.
5) V případě, že vejdete do kontaktu s nakaženou osobou, popřípadě sami onemocníte, připravila pro Vás paní tajemnice DF JAMU Ing. Mgr. Valentová přehledný návod postupu:

NÁVOD A) Pokud zjistím, že někdo v mém blízkém okolí či se kterým jsem byl v blízkém kontaktu (tzv. rizikový kontakt), je COVID pozitivní

1. jdu do karantény na 7 dní od posledního kontaktu s osobou, která je COVID pozitivní (pokud je pozitivně testován člen moji domácnosti a nemohu se od nakaženého izolovat tak jdu do karantény na 7 dní od prvního pozitivního výsledku nakaženého člena domácnosti)
2. zapíšu si, s kým dalším jsem na JAMU byl v kontaktu a kdy (má vliv na to, zda tyto osoby v případě mého pozitivního výsledku musí jít do karantény)
3. napíšu tajemnici na valentova@jamu.cz informace, kdo v mém okolí byl shledán pozitivním na covid-19 a v případě, že jsem student, zda jsem ubytován na kolejích ASTORKA
4. jakmile mám výsledek PCR testu napíšu ho tajemnici na email
5. v případě, že je můj výsledek testu negativní, po 7 dnech od počátku karantény ji ukončuji
6. v případě, že je můj výsledek testu pozitivní, do emailu tajemnici napíšu i informace o tom, s kým jsem byl na JAMU v kontaktu a kdy naposledy – tyto osoby musí do karantény na 7 dní a mezi 5. až 7. dnem podstoupit PCR test a nahlásit se tajemnici na email (dále postupují podle tohoto návodu A)

NÁVOD B) Pokud mám pozitivní výsledek PCR testu:

1. jdu do izolace
2. napíšu tajemnici na valentova@jamu.cz informace, kdy jsem PCR test podstoupil, v případě, že jsem student, zda jsem ubytován na kolejích ASTORKA, s kým jsem byl na JAMU v kontaktu a kdy naposledy – tyto osoby musí do karantény na 7 dní a mezi 5. až 7. dnem podstoupit PCR test a nahlásit se tajemnici na email (postupují podle návodu A)

NÁVOD C) Pokud mám pozitivní výsledek AG testu:

1. co nejdříve se objednám na PCR test a omezím kontakty
2. v případě negativního výsledku PCR testu, nemusím přijímat žádná opatření
3. v případě pozitivního výsledku PCR testu, jdu do izolace (a postupuji podle návodu B)

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

PCR test
• pokud nechci platit za testování, nechám se na něj vyslat obvodním lékařem
• pokud jsem očkovaný, mám testování zdarma

Jaký je rozdíl mezi izolací a karanténou?
Karanténa i izolace jsou nástroje, které mají zamezit šíření nakažlivé nemoci. Rozdíl je v tom, že v izolaci jsou osoby už nakažené. Karanténa ale slouží k oddělení osob, u nichž je na nákazu podezření, ale ještě nebyla prokázána ani vyvrácena.

https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/karantena

Rizikový kontakt
Rizikový kontakt je kontakt zdravého člověka s nemocným, při kterém může dojít k přenosu nákazy. Kontakt ve vzdálenosti méně než 1,5 metru, při kterém jedna ze stran nemá náležitou ochranu dýchacích cest (za náležitou ochranu se považuje pouze jednorázová rouška nebo respirátor, nepovažuje se za ni látková rouška, šála a šátek). Při náležité ochraně dýchacích cest se ani kontakt ve vzdálenosti menší než 1,5 metru za rizikový nepovažuje.

https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/kontakt-s-nakazenym

 

Věřím a doufám, že budeme moci i nadále pokračovat v prezenční výuce na půdě Divadelní fakulty, zvláště pak, pokud budeme všichni ohleduplně zachovávat předepsaná epidemická pravidla. 

V Brně 4/11/2021 s přáním všeho dobrého,

Petr Francán, děkan DF JAMU.

——————————————–

Všechny aktualizace lze najít na vývěsce v IS