SDZ a obhajoba disertační práce doc. Mgr. Pierra Nadaud

V pátek 24. dubna 2023 (od 13:00, DF JAMU – místnost č. 106)

se koná státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Poetika mimu Etienna Decrouxa 

doc. Mgr. Pierra Nadaud

  Předseda a člen komise pro obhajobu disertační práce a státní doktorskou zkoušku: doc. Mgr. Igor Dostálek členové komise pro obhajobu disertační práce: doc. MgA. Adam Halaš, Ph.D. – HAMU Katedra nonverbálního divadla, Praha (oponent) prof. PhDr. Jan Hyvnar, CSc. – HAMU Katedra nonverbálního divadla, Praha doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D. – DAMU Katedra autorské tvorby a pedagogiky, Praha; MU Katedra divadelních studií, Brno PhDr. Ladislava Petišková – Divadelní ústav, Praha (oponentka) členové komise pro státní doktorskou zkoušku: doc. MgA. David Drozd, Ph.D. – školitel doc. MgA. Adam Halaš, Ph.D. – HAMU Katedra nonverbálního divadla, Praha prof. PhDr. Jan Hyvnar, CSc. – HAMU Katedra nonverbálního divadla, Praha doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D. – DAMU Katedra autorské tvorby a pedagogiky, Praha; MU Katedra divadelních studií, Brno PhDr. Ladislava Petišková – Divadelní ústav, Praha náhradní členové komisí: doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.   Pozn.: Obhajoba a státní doktorská zkouška se původně měla konat v Ateliéru doktorských studií (Orlí 9), z provozních důvodů se obhajoba nakonec uskuteční na DF v místnosti č. 106. Čas začátku se nemění. Děkujeme za pochopení.

Datum a čas konání: 24. 3. 2023 v 13:00 h

Místo konání: DF JAMU, místnost č. 106