Mgr. Andrea Jochmanová , Ph.D.
Odborná asistentka
tel: 54259 1335
e-mail: 5728@post.jamu.cz
UČO: 5728
Odborná asistentka
Mozartova 1, Brno 662 15
5NP dveře 415
Název Typ Rok
JOCHMANOVÁ, Andrea a Ladislava PETIŠKOVÁ. Osvobozené divadlo - Na vlnách Devětsilu. 1. vyd. Brno: JAMU, 2022. 363 s. n/a. ISBN 978-80-7460-191-0. Odborná kniha 2022
JOCHMANOVÁ, Andrea, Kateřina ŠALOUNOVÁ a Mariana ORAWCZAK KUNEŠOVÁ. Brno Theatralia Conference - Czech Theatrical Avantgarde in European Context. 2021. Uspořádání konference 2021
JOCHMANOVÁ, Andrea. "Wir haben kein Theater!" / "We Do Not Have Any Theatre!" (Czech Avant-garde Stage in 1920s). In Czech Historical Avant-Garde in the European Context (Brno TheatraliaConference 2021). 2021. Prezentace na konferencích 2021
JOCHMANOVÁ, Andrea. Všimnout si v zrcadle člověka… (Josef Karlík). In Naďa Satková. Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. Brno: Nakladatelství JAMU, 2020. s. 150-162. ISBN 978-80-7460-180-4. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
JOCHMANOVÁ, Andrea. Zpřítomnit nepřítomné. "Sorry za monolog". Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2020. 91 s. Úvahy a názory. ISBN 978-80-7460-177-4. Odborná kniha 2020
JOCHMANOVÁ, Andrea. Herecký a pedagogický potenciál Zdeňky Gräfové. In Naďa Satková. Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. Brno: Nakladatelství JAMU, 2020. s. 42-57. ISBN 978-80-7460-180-4. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
JOCHMANOVÁ, Andrea. Pedagogická dráha Marie Waltrové. In Naďa Satková. Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. Brno: Nakladatelství JAMU, 2020. s. 60-77. ISBN 978-80-7460-180-4. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
JOCHMANOVÁ, Andrea, Naďa SATKOVÁ, Lucia REPAŠSKÁ a Jan MOTAL. Umělecký výzkum v interdisciplinární perspektivě. In Perspektivy teatrologie 2. 2018. Prezentace na konferencích 2018
JOCHMANOVÁ, Andrea. Za prostorem svět: tvorba Jiřího Frejky ve dvacátých letech 20. století. In Za prostorem svět: tvorba Jiřího Frejky ve dvacátých letech 20. století. Brno: JAMU, 2012. 255 s. ISBN 978-80-7460-029-6. Odborná kniha 2012