Mgr. Andrea Jochmanová , Ph.D.
Odborná asistentka
tel: 54259 1335
e-mail: 5728@post.jamu.cz
UČO: 5728
Odborná asistentka
Mozartova 1, Brno 662 15
5NP dveře 415
Název Typ Rok
JOCHMANOVÁ, Andrea a Ladislava PETIŠKOVÁ. Osvobozené divadlo. Na vlnách Devětsilu. Přednáška - Kabinet pro studium českého divadla, IU - Divadelní ústav Praha. In Přednáška - Kabinet pro studium českého divadla, IU - Divadelní ústav Praha. 2023. Vyžádané přednášky 2023
JOCHMANOVÁ, Andrea. Život spřádaný divadlem. Prof. PhDr. Margita Havlíčková (4.1.1949-7.5.2023). In M revue - Časopis Moravského zemského muzea. Brno: MZM, 2023. s. 85-86. Popularizační texty a aktivity 2023
JOCHMANOVÁ, Andrea. Osvobozené divadlo - Na vlnách Devětsilu (Beseda s dr. Čechem). In Šrámkova Sobotka (67. ročník, 2023). 2023. Vyžádané přednášky 2023
JOCHMANOVÁ, Andrea. Mary Bártů: The Journey of the Diva through Czechoslovak and German Stages. In OPERETTA CONFERENCE Czech Operetta and Its Transnational Contexts. 2023. Prezentace na konferencích 2023
JOCHMANOVÁ, Andrea. Historiografický výzkum jako tvůrčí proces divadelněvědného oboru. In Perspektivy teatrologie 4. 2023. Prezentace na konferencích 2023
JOCHMANOVÁ, Andrea. Archive of costume designer Inez Tuschnerová. Theatralia. Brno: MU Brno, 2023, roč. 26, č. 1, s. 138-151. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2023-1-11. Článek v odborném periodiku 2023
JOCHMANOVÁ, Andrea. HERECTVÍ V RODU * OD ROMANTICKÉHO HERECTVÍ 19. STOLETÍ K HERECKÝM PRINCIPŮM SOUČASNOSTI. Acta Musei Moraviae - scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2023, CVIII, č. 1, s. 67–82. ISSN 0323-0570. Článek v odborném periodiku 2023
JOCHMANOVÁ, Andrea a Mariana KUNEŠOVÁ. Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře. Brno: MU, 2022. 203 s. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2022-1-1. Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu 2022
JOCHMANOVÁ, Andrea. Večer Vítězslava Nezvala v OD / Nezvalova Depeše na kolečkách v Osvobozeném divadle. In workshopu mezioborového projektu Umění – gesto – argument (Praha 2022). 2022. Prezentace na konferencích 2022
JOCHMANOVÁ, Andrea a Mariana KUNEŠOVÁ. The historical avant-garde in the European context. Theatralia. Brno: MU Brno, 2022, roč. 25, č. 1, s. 7—12. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2022-1-1. Článek v odborném periodiku 2022
JOCHMANOVÁ, Andrea. Osvobozené divadlo - Na vlnách Devětsilu. In přednáška v rámci cyklu Týden Akademie věd ČR. 2022. Vyžádané přednášky 2022
JOCHMANOVÁ, Andrea. Perform the Imagination...! (if it´s easier to describe through it). In Touching Limits / Crossing Borders of Theatre (Brno 2022). 2022. Prezentace na konferencích 2022
JOCHMANOVÁ, Andrea a Ladislava PETIŠKOVÁ. Osvobozené divadlo - Na vlnách Devětsilu. 1. vyd. Brno: JAMU, 2022. 363 s. n/a. ISBN 978-80-7460-191-0. Odborná kniha 2022
JOCHMANOVÁ, Andrea. Lola Skrbková (1902–1978). Theatralia. Brno: MU Brno, 2022, roč. 25, č. 1, s. 189-203. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2022-1-15. Článek v odborném periodiku 2022
JOCHMANOVÁ, Andrea. Na tónech Skácela (komponovaný pořad o Janu Skácelovi). In přednáška pro brněnskou Knihovnu Jiřího Mahena - 27.4.2022 (pobočka KJM Brno-Černovice), 5.5.2022 (pobočka KJM Brno-Chrlice). 2022. Vyžádané přednášky 2022
JOCHMANOVÁ, Andrea. Lola Skrbková - život s divadlem. In Přednáška při zahájení provozu Nové scény Dusíkova divadla Čáslav. 2022. Vyžádané přednášky 2022
JOCHMANOVÁ, Andrea. Poetika Osvobozeného v opavském výkřiku. Recenze knihy Jiří Knapík. Heller & Kristian aneb Opavská Vest pocket revue (1933). Hra „Kaolin a Majolika“ a inspirace Osvobozeným divadlem. Edice pramenů. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020. 215 s. Theatralia. Brno: MU Brno, 2021, roč. 24, č. 1, s. 284-286. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2021–1-21. Recenze 2021
JOCHMANOVÁ, Andrea. "Wir haben kein Theater!" / "We Do Not Have Any Theatre!" (Czech Avant-garde Stage in 1920s). In Czech Historical Avant-Garde in the European Context (Brno TheatraliaConference 2021). 2021. Prezentace na konferencích 2021
JOCHMANOVÁ, Andrea, Kateřina ŠALOUNOVÁ a Mariana ORAWCZAK KUNEŠOVÁ. Brno Theatralia Conference - Czech Theatrical Avantgarde in European Context. 2021. Uspořádání konference 2021
JOCHMANOVÁ, Andrea. České a umělecké studio Vladimíra Gamzy. Acta Musei Moraviae - scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2021, roč. 106, č. 2, s. 285-299. ISSN 0323-0570. Článek v odborném periodiku 2021
JOCHMANOVÁ, Andrea. Zpřítomnit nepřítomné. "Sorry za monolog". Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2020. 91 s. Úvahy a názory. ISBN 978-80-7460-177-4. Odborná kniha 2020
JOCHMANOVÁ, Andrea. Herecký a pedagogický potenciál Zdeňky Gräfové. In Naďa Satková. Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. Brno: Nakladatelství JAMU, 2020. s. 42-57. ISBN 978-80-7460-180-4. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
JOCHMANOVÁ, Andrea. Pedagogická dráha Marie Waltrové. In Naďa Satková. Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. Brno: Nakladatelství JAMU, 2020. s. 60-77. ISBN 978-80-7460-180-4. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
JOCHMANOVÁ, Andrea. Všimnout si v zrcadle člověka… (Josef Karlík). In Naďa Satková. Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. Brno: Nakladatelství JAMU, 2020. s. 150-162. ISBN 978-80-7460-180-4. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
KOSEK, Pavel, Hana BOČKOVÁ, Martin DROZDA, Jiří DUFKA, Věra FROLCOVÁ, Marie HANZELKOVÁ, Andrea JOCHMANOVÁ, Kateřina KOVÁROVÁ, Petra MEDŘÍKOVÁ, Jana POLÁKOVÁ, Tomáš SLAVICKÝ a Markéta VLKOVÁ. Do Brna široká cesta : Kramářské písně se světskou tematikou : Katalog k výstavě (2020). Brno: Brno: Moravské zemské muzeum, 2020. s. 104-105. ISBN 978-80-7028-532-9. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
JOCHMANOVÁ, Andrea. Rekonstrukce historie divadla jako tvůrčí proces (Sonda k připravované publikaci Zpřítomnit nepřítomné). In Teatroiogická společnost - Perspektivy teatrologie III (Brno 2019). 2019. Prezentace na konferencích 2019
JOCHMANOVÁ, Andrea. Srba, pan profesor. In Havlíčková, Margita. Divadlo, můj osud : setkávání s Bořivojem Srbou. první. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 62-63. ISBN 978-80-210-9260-0. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2019
JOCHMANOVÁ, Andrea a Jaroslav BLECHA. [Ondřej Sekora] VI. Divadlo. In Prokůpek, Tomáš. Ondřej Sekora – Mravenčí a jiné práce. Brno: MZM, 2019. s. 150-171, 21 s. ISBN 978-80-7470-270-9. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2019
JOCHMANOVÁ, Andrea, Naďa SATKOVÁ, Lucia REPAŠSKÁ a Jan MOTAL. Umělecký výzkum v interdisciplinární perspektivě. In Perspektivy teatrologie 2. 2018. Prezentace na konferencích 2018
JOCHMANOVÁ, Andrea. Vlasta Fialová (1928-1998). 2018. Uspořádání (zogranizování) výstavy (s/bez krit. katal.) 2018
JOCHMANOVÁ, Andrea a Olga PIPEROVÁ TAUŠOVÁ. Sbírka štočků zachycujících brněnská teatralia. Acta Musei Moraviae - scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2018, roč. 103, č. 2, s. 179-188. ISSN 0323-0570. Článek v odborném periodiku 2018
JOCHMANOVÁ, Andrea. A World Behind the Space (Historical Analysis). In BACK TO THE FUTURE - Central European Avant-Garde Reclaimed CONFERENCE. 2018. Prezentace na konferencích 2018
JOCHMANOVÁ, Andrea. Avant-gardistic director Jiří Frejka and the herritage of the czech avant-garde. In 6th EAM conference ‘Realisms of the Avant-Garde’ MÜnster, Germany. 2018. Prezentace na konferencích 2018
JOCHMANOVÁ, Andrea a Jiří ZAHRÁDKA. Kostýmní návrhy Inez Tuschnerové. In Březinová, Andrea - Zahrádka, Jiří. Inez Tuschnerová. Brno: Moravská galerie, 2018. s. 109-141, 30 s. ISBN 978-80-7027-322-7. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2018
JOCHMANOVÁ, Andrea. L-Panorama. 2018-2023. Brno, Olomouc, Bratislava, 2018. Umělecké realizace 2018
JOCHMANOVÁ, Andrea a Olga PIPEROVÁ TAUŠOVÁ. Sbírka štočků s divadelní tematikou Oddělení dějin divadla MZM Brno. In Perspektivy teatrologie 2 (Olomouc 2018). 2018. Prezentace na konferencích 2018
JOCHMANOVÁ, Andrea. Current Issues in Performance Analysis. Proceedings of the International Conference (Theatre Faculty of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno, 21–22 November 2014). In memoriam prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc. Brno: JAMU, 2017. 152 s. ISBN 978-80-7460-111-8. Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu 2017
JOCHMANOVÁ, Andrea. Klein... Pavel Klein... Theatralia. Brno: MU Brno, 2017, roč. 20, 2 (Supplementum), s. 93-94. ISSN 1803-845X. Článek v odborném periodiku 2017
JOCHMANOVÁ, Andrea. Šéf výpravy brněnského divadla A. V. Hrska. Divadelní revue. Praha, Česká Republika: Institut umění – Divadelní ústav, 2017, roč. 28, č. 2, s. 41-62. ISSN 0862-5409. Článek v odborném periodiku 2017
JOCHMANOVÁ, Andrea a Jaroslav BLECHA. Oddělení dějin divadla MZM (v rámci oslav 200. výročí založení MZM, Brno 2017). 2017. Uspořádání (zogranizování) výstavy (s/bez krit. katal.) 2017
JOCHMANOVÁ, Andrea. Helena Spurná's Oldřich Stibor (1901–1943) Theatre Director and Man. Theatralia. Brno: MU Brno, 2016, roč. 19, č. 2, s. 137-138. ISSN 1803-845X. Recenze 2016
JOCHMANOVÁ, Andrea. K filipice Petra Hlávky (místo předmluvy). Divadelní revue. Praha, Česká Republika: Institut umění – Divadelní ústav, 2016, roč. 27, č. 1, s. 177-178. ISSN 0862-5409. Článek v odborném periodiku 2016
JOCHMANOVÁ, Andrea. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře. Č. 1/2016 (roč. 19), Český divadelní strukturalismus a Pražská škola = revue of contemporary scholarship on theatre culture. No. 1/2016 (volume 19), Czech theatre structuralism and the Prague school. Brno: MU, 2016. ISSN 2336-4548. Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu 2016
JOCHMANOVÁ, Andrea, Pavel DRÁBEK, Martin BERNÁTEK a Eva ŠLAISOVÁ. Prague School Theatre Theory and Its Contexts (Afterword) by Pavel Drábek (with Maritn Bernátek, Andrea Jochmanová and Eva Šlaisová). In Drozd, David - Kačer, Tomáš - Sparling, Don. Theatre Theory Reader: Prague School Writings. Praha: Karolinum, 2016. s. 533-624, 90 s. ISBN 978-80-246-3578-1. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2016
JOCHMANOVÁ, Andrea a David DROZD. Editorial (Český divadelní strukturalismus a Pražská škola). Theatralia. Brno: MU Brno, 2016, roč. 19, č. 1, s. 7-8. ISSN 1803-845X. Článek v odborném periodiku 2016
JOCHMANOVÁ, Andrea. Prozření Genesiovo : Bořivoj Srba. Acta Musei Moraviae - scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2015, roč. 100, č. 2, s. 281-282. ISSN 0323-0570. Recenze 2015
JOCHMANOVÁ, Andrea. V zahradách Thespidových. K vývojové problematice českého jevištního výtvarnictví XIX. století / Srba, Bořivoj. Acta Musei Moraviae - scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2015, roč. 100, č. 2, s. 283-284. ISSN 0323-0570. Recenze 2015
JOCHMANOVÁ, Andrea. Dodatek ke znovu nalézanému Hlávkovi. Theatralia. Brno: MU Brno, 2015, roč. 18, č. 1, s. 233-238. ISSN 1803-845X. Článek v odborném periodiku 2015
JOCHMANOVÁ, Andrea. Emil František Burian a cesty za operou (recenze knihy: Helena Spurná. Emil František Burian a cesty za operou. Praha: Koniasch Latin Press, 2014. 352 s.). Theatralia. Brno: MU Brno, 2015, roč. 18, č. 1, s. 160-161. ISSN 1803-845X. Recenze 2015
JOCHMANOVÁ, Andrea. Texty z Mezinárodní konference doktorských studií divadelních škol 2011 / Papers for the International Seminar of Doctoral Studies of Theatre Schools. Brno: JAMU, 2013. ISBN 978-80-7460-041-8. Editorství odborné knihy 2013
JOCHMANOVÁ, Andrea. Jan Burian. Nežádoucí návraty E. F. Buriana. Theatralia. Brno: MU Brno, 2013, roč. 16, č. 1, s. 160-161. ISSN 1803-845X. Recenze 2013
JOCHMANOVÁ, Andrea. Jitka Rauchová. Spoutané divadlo: Jindřich Honzl, Jiří Frejka a Emil František Burian v systému kulturní politiky (1945-1959). Theatralia. Brno: MU Brno, 2013, roč. 16, č. 1, s. 166-169. ISSN 1803-845X. Recenze 2013
JOCHMANOVÁ, Andrea. Texty z Mezinárodního semináře doktorských studií divadelních škol 2007/2009 Brno = Papers for the International Seminar of Doctoral Studies of Theatre Schools 2007/2009 Brn. Brno: JAMU, 2012. 446 s. ISBN 978-80-7460-019-7. Editorství odborné knihy 2012
JOCHMANOVÁ, Andrea. Valentin Šindler a jeho stréček Křópal. Acta Musei Moraviae - scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012, roč. 97, č. 1, s. 115-125. ISSN 0323-0570. Článek v odborném periodiku 2012
JOCHMANOVÁ, Andrea. Za prostorem svět: tvorba Jiřího Frejky ve dvacátých letech 20. století. In Za prostorem svět: tvorba Jiřího Frejky ve dvacátých letech 20. století. Brno: JAMU, 2012. 255 s. ISBN 978-80-7460-029-6. Odborná kniha 2012
JOCHMANOVÁ, Andrea. Voiceband. In PETR. A. BÍLEK – JOSEF VOJVODÍK – JAN WIENDL. A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art. 2011. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta / Togga, 2011. s. 424-432. ISBN 978-80-7308-374-8. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2011
JOCHMANOVÁ, Andrea. Voiceband. In JOSEF VOJVODÍK – JAN WIENDL. Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908–1958. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta / Togga, 2011. s. 403-410. ISBN 978-80-7308-332-8. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2011
JOCHMANOVÁ, Andrea. Subrety a heroiny. katalog výstavy : 28.6.2011-31.12.2011, Biskupský dvůr - mramorové sály, Brno. Brno: MZM, 2011. 15 s. ISBN 978-80-7028-096-6. Odborná kniha 2011
JOCHMANOVÁ, Andrea a Hana OCETKOVÁ. Subrety a heroiny (výstava MZM, Mramorové sály 28.6.2011-31.12.2011). 2011. Uspořádání (zogranizování) výstavy (s/bez krit. katal.) 2011
JOCHMANOVÁ, Andrea. Liberating the Theatre. In PETR. A. BÍLEK – JOSEF VOJVODÍK – JAN WIENDL (eds.). A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde. Conceptions of aesthetics and the changing faces of art 1908–1958. 2011. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta / Togga, 2011. s. 251-262. ISBN 978-80-7308-374-8. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2011
JOCHMANOVÁ, Andrea. Osvobození divadla. In JOSEF VOJVODÍK – JAN WIENDL. Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908–1958. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta / Togga, 2011. s. 245-257. ISBN 978-80-7308-332-8. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2011
JOCHMANOVÁ, Andrea, David DROZD a Tanja MILETIĆ ORUČEVIĆ. Texty z Mezinárodního semináře doktorských studií divadelních škol 2003/2005 Brno = Papers for the International Seminar of Doctoral Studies of Theatre Schools 2003/2005. Brno: JAMU, 2011. 428 s. ISBN 978-80-86928-93-7. Editorství odborné knihy 2011
JOCHMANOVÁ, Andrea. Vojtěch Ron: Lidové pašijové divadlo v českých zemích (Ron, Vojtěch. Lidové pašijové divadlo v českých zemích. Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 2009). Theatralia. Brno: MU Brno, 2010, roč. 13, č. 2, s. 166-167. ISSN 1803-845X. Recenze 2010
JOCHMANOVÁ, Andrea. České studio Vladimíra Gamzy. In Mezinárodní teatrologická konference O divadle na Moravě a ve Slezsku IV, Olomouc. 2010. Prezentace na konferencích 2010
JOCHMANOVÁ, Andrea. Fond rukopisů a archiválií ze sbírek oddělení dějin divadla: Zpráva o stavu sbírky, jejím zpracování, ukládání, uchovávání nálezů. In Mezinárodní teatrologická konference O divadle na Moravě a ve Slezsku IV, Olomouc. 2010. Prezentace na konferencích 2010
JOCHMANOVÁ, Andrea. Poznámky k dějinám divadla na Moravě. In Galuška, Luděk - Mitáček, Jiří - Novotná, Lea. Poklady Moravy. Příběh jedné historické země. Brno: MZM, 2010. s. 239-258. ISBN 978-80-7028-371-4. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2010
JOCHMANOVÁ, Andrea. Queer divadlo. In Přednáška na FSS MU v rámci brněnského měsíčního kulturního maratonu Teplé jaro 2009. 2009. Vyžádané přednášky 2009
JOCHMANOVÁ, Andrea. Vojtěch Ron (26.11.1930-17.10.2007). Theatralia: sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity Q. Brno: MU, 2008, roč. 15 (57), č. 11, s. 151-152. ISSN 1214-0406. Článek v odborném periodiku 2008
JOCHMANOVÁ, Andrea, Eva STEHLÍKOVÁ a Libor VODIČKA. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická - Q11 (roč. 57/2008). Brno: MU, 2008. 202 s. ISBN 978-80-210-4706-8. Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu 2008
JOCHMANOVÁ, Andrea a Jitka ŠŤÁVOVÁ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická - Q10 (roč. 56/2008). Brno: MU, 2008. 192 s. ISBN 978-80-210-4541-5. Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu 2008
JOCHMANOVÁ, Andrea. Humor krále Ubu v prostředí tzv. české divadelní avantgardy / L´humour d´Ubu roi dans le contexte de l´avant-garde théâtrale tcheque. In Kunešová, Mariana. Alfred Jarry et la culture tchèque. Alfred Jarry a česká kultura. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 281–292. ISBN 978-80-7368-521-8. Stať ve sborníku 2008
JOCHMANOVÁ, Andrea. František Zavřel, tvůrce raného divadelního expresionismu. Theatralia: sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity Q. Brno: MU, 2008, roč. 12 (54), č. 8, s. 245-247. ISSN 1214-0406. Článek v odborném periodiku 2008
JOCHMANOVÁ, Andrea. Jiří Frejka a Moderní studio. Theatralia: sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity Q. Brno: MU, 2007, roč. 56 (14), č. 10, s. 37-58, 21 s. ISSN 1214-0406. Článek v odborném periodiku 2007
JOCHMANOVÁ, Andrea. Poznámky k fenoménu tzv. hanáckých oper. In Přednáška pro Teatrologickou společnost (Divadelní ústav, Praha, 2007). 2007. Vyžádané přednášky 2007
JOCHMANOVÁ, Andrea. Staropražská legenda o Golemovi v tvorbě Voskovce a Wericha. In Přednáška pro brněnskou pobočku Židovského muzea v Praze (Brno 2007). 2007. Vyžádané přednášky 2007
JOCHMANOVÁ, Andrea, Martin PŠENIČKA, Jitka ŠŤÁVOVÁ a Zdeňka BRANDEJSKÁ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická - Q9 (roč. 55/2006). Brno: MU, 2007. 202 s. ISBN 978-80-210-4289-6. Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu 2007
JOCHMANOVÁ, Andrea. Jiří Frejka a Osvobozené divadlo (1926-1927). Theatralia: sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity Q. Brno: MU, 2006, roč. 13 (55), č. 9, s. 43-72. ISSN 1214-0406. Článek v odborném periodiku 2006
JOCHMANOVÁ, Andrea. Poznámky k rozštěpení Osvobozeného divadla a vzniku divadla Dada. In Dufková, Eugenie - Drozdová, Hana. Poznámky k rozštěpení Osvobozeného divadAd honorem Bořivoj Srba. Sborník k 75. narozeninám prof.PhDr. Bořivoje Srby, DrSc. Brno: JAMU, 2006. s. 269-284. ISBN 80-86928-16-0. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2006
JOCHMANOVÁ, Andrea. Nad pozůstalostí Jindřicha Honzla. In Přednáška pro Teatrologickou společnost (Divadelní ústav, Praha, 23.3.2006). 2006. Vyžádané přednášky 2006
JOCHMANOVÁ, Andrea. Manifesty ruského symbolismu potřetí (Koryčánková, Simona – Klein, Pavel. Manifesty ruského symbolismu. Svazek III. Divadlo. Brno 2004). Theatralia: sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity Q. Brno: MU, 2006, roč. 55 (13), č. 9, s. 196-197. ISSN 1214-0406. Recenze 2006
JOCHMANOVÁ, Andrea. K hostování kabaretu Pfeffermühle v Československu. Theatralia: sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity Q. 2006, roč. 13 (55), č. 9, s. 193-194. ISSN 1214-0406. Článek v odborném periodiku 2006
JOCHMANOVÁ, Andrea. Zapomenutá Dada-revue Dona Kichotka. Theatralia: sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 2005, LIV, č. 8, s. 87-117, 30 s. ISSN 1214-0406. Článek v odborném periodiku 2005
JOCHMANOVÁ, Andrea. Soupis materiálů z pozůstalosti Jindřicha Honzla. Brno: vl.nákl., 2005. 147 s. Popularizační texty a aktivity 2005
JOCHMANOVÁ, Andrea. Frejkova inscenace Reverdyho Poutníka - multimediální pokus, který ztroskotal. In mezinárodním sympozium MÉDIA - PERFORMANCE: FÚZE IMAGINÁRNÍCH PROSTORŮ (Goethe Institut, Praha 2005). 2005. Prezentace na konferencích 2005
JOCHMANOVÁ, Andrea. Dadaismus jako cesta k osvobození slova (Teige, Karel. O humoru, clownech a dadaistech : Sv. 2. Svět, který voní -- Doslov Jiří Brabec -- 239 s. -- Praha : Akropolis, 2004). Literární noviny. Praha, 2005, roč. 16, 1 (3.1.2005), s. 8. ISSN 1210-0021. Recenze 2005
JOCHMANOVÁ, Andrea. Co je Queer divadlo. In Přednáška pro Centrum Gender Studies, Praha (19.10.2005). 2005. Vyžádané přednášky 2005
JOCHMANOVÁ, Andrea, Zdeňka BRANDEJSKÁ a Julius GAJDOŠ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity - řada teatrologická, Q. Theatralia. Q8 (roč. 54/2005). Brno: MU, 2005. 256 s. ISBN 80-210-3785-7. Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu 2005
JOCHMANOVÁ, Andrea. Žánr revue v tvorbě Jiřího Frejky. In konference ke 100. výročí Jiřího Frejky DIVADLO JE VESMÍR, Teatrologická společnost, salón Kolowrat, 16.4.2004). 2004. Prezentace na konferencích 2004
JOCHMANOVÁ, Andrea. Podoby kabaretu a revue v tvorbě Frejkovy skupiny Dada. Divadelní revue. Praha, Česká Republika: Institut umění – Divadelní ústav, 2004, roč. 15, č. 3, s. 85-89. ISSN 0862-5409. Článek v odborném periodiku 2004
JOCHMANOVÁ, Andrea. Nuda je jako hybná síla (Teige, Karel. O humoru, clownech a dadaistech : Sv. 1. Svět, který se směje -- 99 s. -- Praha : Akropolis, 2004). Literární noviny. Praha, 2004, roč. 15, 37 (6.9.2004), s. 9. ISSN 1210-0021. Recenze 2004
JOCHMANOVÁ, Andrea. Jarmile Horákové - ke 100. výročí narození. Theatralia: sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity Q. Brno: MU, 2004, roč. 53 (11), č. 7, s. 180-182. ISSN 1214-0406. Článek v odborném periodiku 2004
JOCHMANOVÁ, Andrea. Frejkova inscenace Když ženy něco slaví. Theatralia: sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity Q. Brno: MU, 2004, roč. 13, č. 7, s. 67-90, 23 s. ISSN 1214-0406. Článek v odborném periodiku 2004
JOCHMANOVÁ, Andrea a Július GAJDOŠ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická - Q7 (roč. 53/2004). Brno: MU, 2004. 189 s. ISBN 80-210-3432-7. Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu 2004
JOCHMANOVÁ, Andrea. Jiří Frejka v Dada a Moderním Studiu. In Přednáška na Katedře teorie a dějin dramatických umění Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 4. 11. 2003. 2003. Vyžádané přednášky 2003