MgA. Lucia Repašská , Ph.D.
Vědecká pracovnice
tel: 54259 1338
e-mail: 12780@post.jamu.cz
UČO: 12780
Vědecká pracovnice
Mozartova 1, Brno 662 15
5NP dveře 415
Členství v akademických orgánech Funkce
Hodnotící komise pro projekty specifického výzkumu DF člen
Oponentní komise pro projekty specifického výzkumu DF
Studium
DIFA D-DRAUM DRAMA kombin. (abs.) (ukonč.)
DIFA N-DRAUM CINREZ (abs.) (ukonč.)
DIFA B-DRAUM CINREZ (abs.) (ukonč.)
DIFA D-DRAUM (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Ateliér doktorských studií Vědecká pracovnice
Kabinet pro výzkum divadla a dramatu Vědecká pracovnice
Název Typ Rok
REPAŠSKÁ, Lucia. Umění persvaze. In Horizonty teatrologie. 2022. Vyžádané přednášky 2022
REPAŠSKÁ, Lucia, Eva KUNDTOVÁ KLOCOVÁ, Oto JANOUŠEK, Jakub HEJČ, Marina RONZHINA, Radovan SMÍŠEK a Jana KOLÁŘOVÁ. Umění persvaze. 1. vyd. Brno: Nakladatelství JAMU, 2021. 273 s. n/a. ISBN 978-80-7460-186-6. Účelové publikace 2021
REPAŠSKÁ, Lucia. Cca D'epog. Brno: HaDivadlo, 2020. Prezentace v oblasti umění 2020
REPAŠSKÁ, Lucia. Tektonika stability a rutiny. In Jiřina Hoffmanová. Tastes of Encounter. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2020. s. 64-75. ISBN 978-80-7460-171-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
REPAŠSKÁ, Lucia, Samuel SZABÓ a Barbora ŠEDIVÁ. Umelá inteligéncia - Svet sa nám nestal. 1. vyd. Brno: 4AM/Fórum pro architekturu a média, 2020. ISBN 978-80-905149-8-0. Umělecké realizace 2020
REPAŠSKÁ, Lucia. Rozvoj komunikačních kompetencí novou vzdělávací metodikou, vycházející z objektivního hodnocení biosignálů performera a recipienta. 2019. Projekty výzkumu a vývoje 2019
REPAŠSKÁ, Lucia. Freedom as a Burden (Legacy revisited!). In IUGTE Conference "Theatre Between Tradition and Contemporaneity". 2018. Prezentace na konferencích 2018
REPAŠSKÁ, Lucia. Dekompozičné princípy v inscenačnej tvorbe. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, 2015. Účelové publikace 2015
REPAŠSKÁ, Lucia. Akčný výskum dekompozičných princípov v inscenačnej tvorbe. 2014. Projekty výzkumu a vývoje 2014
REPAŠSKÁ, Lucia. Dekompozícia ako rozklad klasického logos. 2013. Projekty výzkumu a vývoje 2013
REPAŠSKÁ, Lucia. Denník z režijnej asistentúry v Odin Teatret. Divadelní revue. 2012, roč. 2012, č. 3, 27 s. ISSN 0862-5409. Článek v odborném periodiku 2012