MgA. Lukáš Nábělek
Odborný asistent
e-mail: 15836@post.jamu.cz
UČO: 15836
Odborný asistent
Studium
DIFA N-DRAUM AUDIOV (abs.) (ukonč.)
DIFA B-DRAUM JEVTCH (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie Odborný asistent