MgA. Michaela Šilinová
Projektový manažer ERDF
tel: 54259 1323
e-mail: silinova@jamu.cz
UČO: 17803
Projektový manažer ERDF
Mozartova 1, Brno 662 15
5NP dveře 412