MgA. Michal Indrák , Ph.D.
Odborný asistent
tel: 54259 1666
e-mail: 5709@post.jamu.cz
UČO: 5709
Odborný asistent
Komenského nám. 6, Brno 662 15
1NP dveře 000
Studium
HF D-HUDUM TEORKOM kombin. (abs.) (ukonč.)
HF N-HUDUM KOMPOZ (abs.) (ukonč.)
HF B-HUDUM 8211710 (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra kompozice, dirigování a operní režie Odborný asistent

Předmět Kód
EA hudba I HF0006l
Hudební sémiotika HPH031l
Teorie kompozice III H60358l