Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové

I. ročník je věnován především různým improvizačním cvičením, jejichž cílem je uvolnění toku fantazie, rozvíjení partnerského a situačního cítění a způsobu používání hereckých výrazových prostředků. Další fáze je věnována herecké fixaci a opakovatelnosti improvizovaných scén, od spontánnosti se přechází k přesnější struktuře a scénickému tvaru. Ve II. ročníku se zaměřujeme na práci s literárními předlohami. Středem pozornosti se stává maximální konkrétnost jednání a odvážnost hereckého výrazu. Zatímco v I. ročníku se studenti snaží v zadaných okolnostech přesáhnout své úzké privátní Já, ve II. ročníku se pokoušíme dotknout tajemství herecké proměny.

III. a IV. ročník je zaměřen na další rozvoj herecké kreativity a techniky. Herecká technika se musí studentům stát druhou přirozeností, nesmí imaginaci překážet, ale naopak ji musí vizualizovat do intenzivního výrazu. Kromě hereckých projektů (III. ročník) se v ateliéru dále prohlubují disciplíny, které vedou ke zvládnutí vnitřní a vnější herecké techniky – pohybová a herecká tvorba, rozvoj mluvního výrazu, zpěv, základy pohybového divadla a podobně. V tomto období by se studenti měli učit umění transponovat sebe sama (svou jedinečnou osobnost) a hlouběji poznávat tajemství herecké proměny. Ve IV. ročníku vytvoří ateliér 4 až 5 inscenací na fakultní scéně Studia Marta.