Ateliér činoherního herectví Oxany Smilkové

 

K profesionální výchově herce náš ateliér užívá Metaforickou metodu, která v procesu jejího osvojení studentem přeorientuje ho v tvůrce, schopného vnímat etický a estetický smysl své osobností, a taky vnímat své tělo i psychiku jako nástroje pro vlastní tvorbu. Mluvím o přebudování lidských vlastností studentů ve vlastnosti tvůrčí, o stále probíhajících proměnách v rozvíjení uměleckého „já“, schopného obnovovat obrazotvorné a smyslové myšlení. V období prvních dvou ročníků student nepřetržitě mění vztah k vlastním možnostem těla, k intenzitě jeho výkonosti. V tom mu pomáhá metaforický trénink, který je neoddělitelnou součástí metaforické metody, jejím technickým prostředkem, formujícím tělo v umělecký nástroj profese. Výchova talentu studenta je těsně propojena s budováním osobního morálního zákona tvůrce, ve kterém empatie je zákonem lidských vztahů – jak v ateliéru, tak i v běžném životě. Zdůrazním, že vnímání jakéhokoliv objektu pro akt uměni, situace, činu, jednání, výběru okolností, událostí atd. se přísně filtruje a prohlubuje osobním soucitem herce ke světu, k člověku.

V ateliéru studenti také studují klasické metody výuky herectví podle K. S. Stanislavského, M. Čechova, V. E. Mejercholda, J. Grotowského a jiných; včetně nastudování jejich terminologie.

Je potřeba zdůraznit, že celý pedagogický tým hlasové, pohybové, hudební a teoretické výuky i výchovy cíleně doplňuje, rozvíjí a zdokonaluje program hlavního předmětu ateliéru – herectví.