Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie

Ateliér divadelního manažerství připravuje formou bakalářského a magisterského studia tři typy specializovaných divadelních manažerů a pracovníků umělecko-technického provozu.

Bakalářské studium divadelního manažerství připravuje divadelní manažery na střední řídící funkce v divadlech, schopné samostatné práce ve vlastních agenturách s hlubokými znalostmi o vedení pracovních skupin a pracovišť v divadle, s komplexním přehledem přes divadelní problematiku v celé škále, s dobrými jazykovými znalostmi, s vysokým stupněm právního vědomí, specializovanými na management uměleckých souborů a management marketingových oddělení v divadlech a uměleckých agenturách. V průběhu studia se studenti setkávají se zahraničními odborníky na divadelní management a marketing. Bakalářský výkon realizují v jednom ze školních divadel či v rámci Mezinárodního festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.

Bakalářské studium jevištní technologie připravuje divadelní manažery, schopné řídit umělecko-technická pracoviště v oborech jevištní světlo (mistr osvětlovač), jevištní zvuk (mistr zvukař) a jevištní stavba (jevištní mistr), nebo řídit všechny tyto umělecko-technické složky divadla (vedoucí umělecko-technického provozu – stage manager) s komplexním přehledem přes divadelní problematiku v celé škále, s dobrými jazykovými schopnostmi, specializované na divadelní umělecko-technické obory (světlo, zvuk, stavba) se schopností založit a řídit agenturu nabízející služby v uvedených umělecko-technických oborech. V průběhu studia se studenti setkávají s domácími i zahraničními odborníky, vykonávají praxi ve školních divadlech, kde také realizují svůj bakalářský výkon.

Magisterské studium divadelního manažerství připravuje divadelní manažery s přesahem do obecného kulturního managementu (art management), s hlubokými znalostmi o profilování a vedení divadla, o postavení divadla ve společnosti, o nadačních činnostech, o financování neziskových organizací u nás a ve světě, s dobrou orientací v zahraničním managementu při reflexi historie a tradice evropského divadla a tradic jeho managementu, s výbornými jazykovými znalostmi, umožňující jim suverénní schopnost komunikace a spolupráce se zahraničními partnery, s mimořádně vysokým stupněm právního vědomí a hlubokou znalostí divadelní problematiky (divadelní teorie a technologie). V průběhu studia se studenti setkávají se zahraničními odborníky na divadelní, kulturní a obecný management v seminářích, vedených v anglickém jazyce. Studenti mají možnost účastnit se zahraničních stáží a participovat na mezinárodních projektech, jako je například Pražské Quadriennale.

Studium má připravit divadelního manažera – partnera členům tvůrčího týmu (režisér, dramaturg a scénograf) – sebevědomého a produktivního člena tohoto rovnocenného tvůrčího týmu.

Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie