Etická komise a schránka důvěry

 

Pokud jste se na JAMU setkali s jednáním, které považujete za jakkoli diskriminační, nespravedlivé a porušující základní etické principy, můžete se svěřit do schránky důvěry. Anonymita vašich příspěvků je technicky zcela ošetřena, a pokud se svůj příspěvek rozhodnete podepsat, bude jeho diskrétnost naprosto zaručena. V prvním i druhém případě nemusíte mít obavu z jakéhokoli zneužití, k uvedené schránce budou mít naprosto neporušitelně výhradní přístup pouze předsedové obou fakultních Akademických senátů, kteří také budou mít povinnost každý podnět posoudit a při zachování naprosté diskrétnosti předat podnět k šetření Etické komisi. Vedení akademie, obou fakult, případně kateder a ateliérů bude s jednotlivými podněty seznamováno jen prostřednictvím a po rozhodnutí Akademických senátů a Etické komise.

 

Etická komise na JAMU vznikla na konci roku 2021 a je poradním orgánem rektora JAMU. Kontaktovat ji můžete na e-mailu: etika@jamu.cz 

Etická komise JAMU

Předsedkyně

Členové

Dokumenty