Členství v mezinárodních sítích a partnerské instituce

Členství v mezinárodních sítích a partnerské instituce

Divadelní fakulta JAMU je členem významných mezinárodních sítí. V současnosti se jedná o:

  • ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centres) – Evropská síť vzdělávacích center managementu kultury, která sdružuje vysokoškolské instituce a tréninková centra v oblasti kulturního managementu a kulturní politiky. Jedná se o neziskovou organizaci sídlící v Bruselu, která spolupracuje s organizací UNESCO a Radou Evropy. Více: http://www.encatc.org.
  • ELIA (European League of Institutes of the Arts) – Evropská liga institutů umění. Jedná se o nezávislou síť sdružující vysokoškolské umělecké instituce a univerzity. Hlavní cíl této sítě spočívá v upevnění pozic a vlivu vysokoškolských institucí uměleckého zaměření na regionální, národní, evropské i mezinárodní úrovni. Více: http://www.elia-artschools.org/.
  • E:UTSA (Europe: Union of Theatre Schools and Academies) – Evropa: Unie divadelních škol a akademií. Hlavním cílem této organizace je mezinárodní kooperace studentů a rozvíjení jejich kreativního myšlení. Platforma mezinárodní organizace E: UTSA se především koncentruje na nejmladší generaci divadelníků. Na tomto fóru participují mladí studenti, kteří zde mají prostor pro hledání a nalézání osobních postojů, či svébytných divadelních přístupů. E:UTSA má v současnosti 15 členů, prestižních evropských divadelních škol. Více: https://eutsa.eu/