ERASMUS+

Program Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Více informací lze získat na stránkách Evropské komise  a dále také na stránkách Národní agentury.

  • Pokud student uvažuje o možnosti studovat v zahraničí, jednou z variant je využití programu ERASMUS+, který slouží pro zprostředkování výměny studentů mezi spřátelenými školami. Studenti mají možnost poznat jiné výukové systémy, nové pedagogy, kulturu jiné země a v neposlední řadě porovnat úroveň studentů, pedagogů, tréninkových a výukových metod i uměleckých výstupů se svoji domovskou školou. V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt (SMS) nebo pracovní stáž (SMP). Na studijní pobyt je možné vyjet na školu, se kterou má DF JAMU uzavřenou bilaterální smlouvu (seznam smluv je zveřejněn na webu Zahraničního oddělení DF). Pokud má student zájem o pracovní stáž, je možné ji uskutečnit na téměř jakékoliv zahraniční instituci s výjimkou institucí EU a organizací spravujících programy EU (např. Národní agentury).
  • Délka mobilit je 3-12 měsíců v případě studijního pobytu a 2-12 měsíců v případě pracovní stáže.
  • V posledním ročníku studia se mobilita nerealizuje.
  • Při výběru zahraniční instituce ZO DF doporučuje se seznámit se závěrečnými zprávami studentů uložených v ISu: https://is.jamu.cz/auth/do/difa/2451554/?vysl=305702
  • Výše stipendií – sazby dle Erasmus_sazby_2021.

Více  informací o programu Erasmus+ najdete i nové komunikační kampani Erasmus roste.

Přihlášku do dodatečného výběrové řízení na erasmové mobility na letní semestr AR 2021/2022 je nutné podat do 30. 9. 2021.