Příští týden proběhne státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce MgA. Rebeky Kopkáš Uličné!

 

Ve čtvrtek 22. září 2022 od 10:30 na DF JAMU, místnost č. 106

se koná státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Mezinárodné ambície mladých tvorcov na príklade českej
a maďarskej kinematografie: Možné stratégie
u tzv. artových filmov


MgA. Rebeky Kopkáš Uličné

 


Předseda a člen komisí: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Členové komise pro obhajobu disertační práce:

PhDr. Pavel Aujezdský

MgA. Irena Kocí, Ph.D. – Fakulta multimediálních komunikací UTB, Zlín

prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. – oponentka

prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. – IKSZ Fakulta sociálních věd UK, Praha, oponent

prof. Pavel Švanda

Členové komise pro státní doktorskou zkoušku:

PhDr. Pavel Aujezdský

doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. – školitel

MgA. Irena Kocí, Ph.D. – Fakulta multimediálních komunikací UTB, Zlín

prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. – oponentka

prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. – IKSZ Fakulta sociálních věd UK, Praha, oponent

prof. Pavel Švanda