Přečtěte si aktuální informace ze dne 4. 5. 2021 týkající se výuky v tomto semestru!

Aktualizace č. 12.
k výuce akademického roku 2020/2021 na DF JAMU

 

Milé studentky a studenti, vážené kolegyně a kolegové,

dle nařízení vlády ze dne 3/5/2021 č.433 se povoluje od 10/5/2021 účast studentů vysokých škol na:
a) praktické výuce a praxi studentů;
b) na individuálních konzultacích (jeden student-jeden pracovník);
c) zkouškách (nedivadelních) s rozestupem alespoň 1,5 metru;
d) stejně jako ubytování studentů při výše uvedených výjimkách.

Znamená to tedy velký posun směrem k uvolnění. Radujme se!

A nyní prakticky:

1) Harmonogram akademického roku zůstává zachován, tedy k 21/5/2021 končí pravidelná výuka. Není důvodu to měnit a vnášet do připravené výuky zmatek.

2) Na ony dva týdny 10-21/5/2021 zachováme i režim online výuky teoretických i praktických předmětů či individuálních konzultací, aby se studentky a studenti nemuseli rychle, chaoticky a nakrátko stěhovat či přijíždět ze zahraničí.

3) Pokud v závěru května či následném zkouškovém období chtějí vedoucí ateliérů učinit jakoukoli praktickou výuku formou workshopů, soustředění atd., je to zcela v jejich kompetenci a škola je jim k dispozici.

4) Stále platí podmínky každotýdenního testování studentů, pedagogů i ostatních zaměstnanců, viz pokyny minulé Aktualizace č. 11. včetně zanášení výsledků do IS.

5) Všichni, kdo se pohybují v prostorách JAMU, musí i nadále používat respirátory a další povinné hygienické pomůcky!

6) Avizovaný společný výjezd studentů a pedagogů na JAMU KEMP 21-23/6/2021 nabývá stále reálnějších podob a brzy budete seznámeni s podrobnostmi i vyzváni k závaznému přihlášení (dá-li Covid).

7) Všechna aktuální opatření JAMU jsou v originálním právním znění na známých stránkách https://koronavirus.jamu.cz

 

Těším se konečně na společná osobní setkávání a všechny zdravím,

 

v Brně 4/5/2021 Petr Francán, děkan DF JAMU.

 

Všechny aktualizace v plném znění najdete na vývěsce v ISu.