Podmínky pro přijetí ke studiu

Termíny přijímacích zkoušek naleznete v podmínkách pro přijetí ke studiu: