Přijďte na setkání (NEJEN) akademické obce dne 12. 10. 2021! Od 14:00 je vyhlášeno děkanské volno!

 

 

Vážení a milí studenti a pedagogové,

reagujeme na performanci iniciativy NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET, prezentované na DAMU dne 29. června 2021 (https://www.youtube.com/watch?v=3VNs5rftMf0&t=8s).
Iniciativa NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET upozornila na sexualizované chování, zneužívání moci a další nevhodné aktivity ze strany pedagogů.  V performanci zaznívají i výpovědi našich studentů.  Je tedy zřejmé, že studenti na DF JAMU jsou konfrontování během svého studia s nevhodnými situacemi. A protože již dále nechceme, aby se studenti svých pedagogů báli nebo se báli na toto téma otevřeně mluvit, svoláváme na 12. 10. Setkání akademické obce za účelem veřejné diskuse. Pojďme o tom mluvit! Otevíráme bezpečný prostor pro dialog mezi studenty a pedagogy, studenty a studenty, mezi všemi.

Sejdeme se v úterý 12. 10. od 14 hod v učebně 104. Děkan DF uděluje právě od 14:00 hod děkanské volno, aby se všichni mohli zúčastnit. Naše setkání bude také streamováno přes YouTube kanál, kde budete moci reagovat, posílat své dotazy a komentáře. Samozřejmě můžete vaše podněty, připomínky, zkušenosti zaslat i předem na e-mail senatdf@jamu.cz. Ti z vás, kteří už nyní ví, že by chtěli přispět do diskuze a vystoupit,  se mohou přihlásit dopředu taktéž na senatdf@jamu.cz nebo vodickova@jamu.cz

Setkání akademické obce není časově ohraničeno, chceme dát prostor všem se vyjádřit a diskutovat. Na začátku setkání si vysvětlíme pravidla diskuse, kterou bude moderovat naše absolventka doktorského studijního program DF JAMU MgA. Jana BEJVLOVÁ, Ph.D. – zkušená personalistka, v současnosti působící v  KBC Shared Service Center.#pojdmeotommluvit

Pro vstup do budovy fakulty platí pravidla ONT (Očkování – Nemoc – Test). 

Těšíme se na vás,

Za AS DF a vedení DF JAMU,

Petra Vodičková
vodickova@jamu.cz