Akademické studie

 

Akademické studie představují svébytný prostor, ve kterém je možné se seznámit s výzkumnými aktivitami, primárně doktorských, studentů Divadelní fakulty JAMU. Jedná se o místo otevřené všem, kdo se zabývají bádáním, v jehož centru zájmu stojí scénická a jiná umění.

Primárním záměrem studií je představovat témata, kterými se studenti ve svých výzkumech zabývají, a současně sdílet myšlenky a výsledky, k nimž na svých rozmanitých cestách za poznáním dospěli. Různorodost řešených otázek a přístupů přirozeně vychází z šíře vyučovaných oborů.

Aktuálně vydané studie a zprávy z výzkumu