Volíme děkana Divadelní fakulty 2020 – 2024!

 

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení členové akademické obce,

 

srdečně vás zveme na volbu děkana Divadelní fakulty. Veřejné zasedání Akademického senátu DF JAMU se uskuteční dne 2. 6. 2020 od 15.00 hodin v sále Divadla na Orlí. Před samotnou volbou proběhne vystoupení kandidáta a diskuze, do které mají možnost se se svými podněty a otázkami zapojit všichni členové akademické obce. Tajná volba je pak v rukou senátorů Divadelní fakulty. Máme velikou radost, že uvolňující se nouzová opatření nám umožní setkat se po několika měsících opět osobně na jednom místě a v jednom čase, a to právě při příležitosti natolik podstatné pro naši fakultu. 

 

Zároveň oznamujeme, že volby bude možné zúčastnit se také virtuálně. V průběhu příštího týdne vás budeme informovat o technických podrobnostech online varianty. Už v tuto chvíli je jasné, že volba bude v reálném čase streamována prostřednictvím alespoň 3 internetových platforem. Všichni členové akademické obce budou mít tak možnost volbu nejen sledovat, ale i se aktivně zapojit do diskuze – napsat svůj podnět nebo otázku. 

 

Z navržených kandidátů na děkana Divadelní fakulty pro období 2020 – 2024 přijal kandidaturu doc. Mgr. Petr Francán (kandidatura_2020-2024_Francan).  

Na závěr si dovolujeme připomenout, že děkanské volby jsou mimořádným okamžikem v životě akademické obce, příležitostí pro otevření veřejné diskuze nad tématy, která její členové považují za podstatná. Bezesporu se jedná o okamžik, který do značné míry ovlivní život naší fakulty v následujících čtyřech letech.

 

Těšíme se na setkání s vámi. Buďte přitom!

 

Akademický senát DF JAMU

#DFvolidekana