Setkání akademické obce

Divadelní fakulta JAMU od října 2021 pořádá pravidelná setkání akademické obce. Cílem setkání, která jsou od 2. 11. 2021 i tematizovaná, je veřejná diskuze. Chceme otevřít bezpečný prostor pro dialog mezi studenty a pedagogy, studenty a studenty i zaměstnanci. První setkání se uskutečnilo 12. října 2021, bylo otevřené i absolventům a veřejnosti a bylo streamované na YT. Další následovná setkání jsou určená jen akademické obci. Aktuálně plánovaná setkání akademické obce najdete vždy v aktualitách na webu, v kalendáři, informace a pozvánky sdílíme na sociálních sítích i zasíláme pedagogům a studentům e-mailem. Dokud nebude institucionálně vyřešena pozice ombudsmana/ombudsmanky řeší individuální i kolektivní konflikty formou mediace fakultní psycholožka Mgr. Lucie Hornová, Ph.D. 

Zápisy ze všech setkání a další důležité dokumenty a informace najdete zde: 

Nejnovější Nejstarší A-Z Z-A

  Prohlédnout složku v IS (může obsahovat více souborů)/do/jamu/doc/5453/ao_zasedani/

  Ve výčtu nejsou uvedena všechna realizovaná jednání, jde jen o hrubý výčet těch nejpodstatnějších.

  • 16/6/2021 zaslání dopisu studentským senátorům DF JAMU o existenci hnutí NE!MUSÍŠTOVYDRŽET. Dopis zaslala skupina studentů a absolventů specializace DaV a byl určen pouze studentským senátorům. Jeho obsah nebyl oficiálně sdělen ani jinak předán vedení fakulty;
  • 18-23/6/2021 pobyt v Karolínce na postcovidovém teambuildingu DF JAMU (přes 300 účastníků, což je uváděno kvůli kontextu);
  • 29/6/2021 performance v Praze před DAMU NE!MUSÍŠTOVYDRŽET, původně plánovaná na 29/8/2021;
  • 6/7/2021 děkan kontaktoval na základě diskuzí na sociálních sítích absolventku Schmiedtovou a požádal ji o setkání s ní i případnými studenty, jejichž výpověďmi o zneužívání moci na DF JAMU absolventka disponuje;
  • 9/7/2021 byl odeslán dopis předsedkyně senátu DF JAMU a děkana k iniciativě NE!MUSÍŠTOVYDRŽET akademické obci DF, s příslibem veřejného řešení po prázdninách;
  • 19/7/2021 děkanem odeslán vyžádaný rozhovor do časopisu Respekt, ohledně iniciativy a situace na Divadelní fakultě JAMU;
  • 23/7/2021 pracovní zasedání Senátu DF, žádost děkana, aby se senát ujal spolu s vedením fakulty řešení rozkrývané kauzy;
  • 23/7/2021 setkání děkana DF s absolventy MgA. Kovaříkovou, Ph.D., MgA. Schmiedtovou a MgA. Steinbauerem, kteří verbálně prezentovali částečně anonymizovaná studentská svědectví o zneužívání moci na DF JAMU, stejně jako kritické připomínky ke kvalitě výuky či vedení fakulty v období pandemie;
  • 30/7/2021 tajemník z pověření děkana DF kontaktoval společnost Konsent a počala elektronická komunikace a příprava spolupráce;
  • 11/8/2021 dopis děkana absolventce MgA. Schmiedtové s poděkováním za uskutečněné setkání a pozvání uvedených absolventů na případné zasedání senátu;
  • 30/8/2021 pracovní zasedání Senátu nad zde řešeným tématem za účasti zástupkyň NE!MUSÍŠTOVYDRŽET;
  • 8/9/2021 prohlášení Senátu DF “Pojďme o tom mluvit!”, kterým zve na streamované zasedání Akademické obce 12/10/2021;
  • 15 – 16/9/2021 vystoupení některých pedagogů a absolventů na konferenci o spolupráci v kultuře Culture Get-Together (online přenos a nahrávky): MgA. Schmiedtová, MgA. Vrbková, Ph.D., doc. Mgr. Štěpánek;
  • 20/9/2021 zasedání Senátu DF mmj. nad zde řešeným tématem;
  • 22/9/2021 schůzka vedení se společností Konsent - ohledně potřebných dalších kroků fakulty;
  • 22/9/2021 přednáška o sexualizovaném chování – připravená společností Konsent. Přednáška byla povinná pro všechny pedagogy i technické zaměstnance DF;
  • 1/10/2021 – přednáška Podoby násilí – Konsent – pro nastupující 1. ročníky DF, v rámci Kurzu studentské připravenosti;
  • 6/10/2021 představení ateliéru Divadlo a výchova „Čekání aneb studie studia“, podrobující kritice fungování ateliéru;
  • 11/10/2021 setkání studentů DaV s pedagogy ateliéru a vedení DF, debata nad představením a reflexí studentských a absolventských názorů shrnutých v „červené knize“. Pedagogové si vyžádali čas na možnou reakci a její odraz ve výuce;
  • 12/10/2021 streamované zasedání Akademické obce “Pojďme o tom mluvit!” Záznam zasedání je stále dostupný na kanále Youtube a je v délce 6,5 hodin;
  • 19/10/2021 setkání akademické obce “Pojďme o tom mluvit!” I. Tématem bylo předchozí setkání akademické obce (vedla MgA. Petra Vodičková, Ph.D.). Na setkání připravil doc. Strnad materiál v podobě návodu, jak řešit případné sexuální či mocenské obtěžování. Materiál byl připraven kompilací z webů velkých univerzit, mírně modifikován pro potřeby JAMU a zavěšen na server k připomínkování;
  • 26/10/2021 zasedání AS, kde se rozebíral email od tří absolventů, sumarizovaly se možné postupy, včetně nabídek našich dalších absolventů, kteří mají kontakty na sociální a psychologická pracoviště. Všechny kontakty byly osloveny vedením DF;
  • 2/11/2021 setkání akademické obce “Pojďme o tom mluvit!” II., tématem sexualizovaní chování (vedla prof. PhDr. Veronika Broulíková) zápis umístěn na web JAMU, složka “Poradenství DF JAMU“;
  • 5/11/2021 Online schůzka se zástupci společnosti Konsent ohledně jejich zpětné vazby na námi přijaté kroky a dalších možných krocích;
  • 8/11/2021 setkání s pedagogy DaV nad vývojem situace v ateliéru;
  • 15/11/2021 Schůzka pracovní skupiny nad “institucionálním řešení” v podobě Etického kodexu a Etické komise;
  • 16/11/2021 setkání akademické obce “Pojďme o tom mluvit!” III. , tématem byla šikana (vedl Mg.art. Dodo Gombár) zápis umístěn na web JAMU, složka “Poradenství DF JAMU“;
  • 18/11/2021 Schůzka s mediátorkami JUDr. Ďurďovič a JUDr. Studénkovou nad možným řešením na fakultě, dalších krocích a navázání případné spolupráce;
  • 26/11/2021 byli jmenováni členové Etické komise JAMU;
  • 27/11/2021 setkání s absolventy a pedagogy ateliéru DaV při vzájemné reflexi vývoje ateliéru, včetně výhledu a debaty nad úpravami studijních plánů, za účasti děkana;
  • 30/11/2021 setkání akademické obce „Pojďme o tom mluvit!“ IV., tématem byla kvalita výuky (vedl doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D.) zápis umístěn na web JAMU, složka “Poradenství DF JAMU“;
  • 3/12/2021 proběhla úspěšná mediace BcA. Sabiny Kašparové a Mg A. Jonáše Konývky, Ph.D., pod vedením Mgr. Lucie Hornové, Ph.D;
  • 6/12/2021 rozšířené kolegium děkana vzalo na vědomí navázání spolupráce mezi mediátorkami Mgr. Hornovou, Ph.D., JUDr. Ďurďovič, JUDr. Studénkovou, v tzv. Ombudsmanském konsorciu DF JAMU;
  • 7/12/2021 setkání akademické obce „Pojďme o tom mluvit!“ V., tématem bylo shrnující ohlédnutí (vedl doc. Mgr. Petr Francán);
  • 13/12/2021 se uskutečnilo první zasedání Etické komise JAMU;
  • 6/1/2022 je plánované setkání studentů a pedagogů DaV s vedením DF nad již učiněnými změnami a výhledem do budoucna;
  • 11/1/2022 je plánováno další setkání akademické obce „Pojďme o tom mluvit!“, jehož téma bude stanovené počátkem ledna.