Všichni hrajeme divadlo

Repríza

Sociologický bestseller amerického vědce Erving Goffmana z roku 1959 se stal základní sociologickou literaturou pro několik generací. „Je to stále funkční a platný model výkladu fungování společnosti“, říká sociolog Pavel Pospěch (Masarykova univerzita Brno), autor knihy Neznámá společnost, který je odborným konzultantem vzniku inscenace. Goffman v knize aplikuje divadelní terminologii a pravidla praktického fungování divadla na běžný každodenní chod společnosti. Rovněž se zabývá tím, z čeho a proč je vlastně lidská společnost utvořena. Inscenace konfrontuje stereotyp, který o Goffmanově knize vládne, a sice že použití metafory fungování divadelního světa na fungování celé lidské společnosti kritizuje nebo ponižuje lidské jednání, které se nevyhnutelně vyznačuje ritualitou, opakováním, stereotypy a navazováním, dodržováním pravidel. Goffman ovšem pouze konstatuje, že se naše jednání utváří v rámci pohybů okolí a společnosti, neboť nepředpokládá, že by existovalo nějaké původní, ryzí, bez nánosů našeho okolí funkční „já“. Předpokládá společnost, která může držet pohromadě jenom díky nevědomému dennodennímu udržování a dodržování určitých společenských pravidel a hraní rolí: bez tohoto „rituálu“ by se společnost rozpadla a lidé by nevěděli, jak se chovat a jak spolu vůbec vyjít. Inscenace pracuje kromě pasáží z knihy Ervinga Goffmana Všichni hrajeme divadlo také s velmi zajímavým životopisem autora. Goffmanovy pracovní a studijní postupy stejně jako jeho osobní život nejsou příliš známé, zároveň však velmi zajímavým a bizarním způsobem doplňují a komentují jak samotnou knihu, tak pozici jejího autora. Tuto biografickou linku vytváříme společně se sociologem Pavlem Pospěchem, autorem úspěšné knihy Neznámá společnost.

Datum a čas konání: 23. 4. 2024 v 19:00 h

Místo konání: Divadelní studio Marta, Brno

Účinkující

 • Foto - Dominika Prášková
 • Produkce - Emma Kočířová
 • Produkce - Lucie Blechová
 • Zvuk - Monika Lapáčková
 • Kostýmy - Tereza Porošinová
 • Scéna - Marie Štěpánová
 • Dramaturgie - Katarína Kašpárková Koišová
 • Režie - Jiří Honzírek

Autoři

 • Překladatel - Milada McGrath
 • Autor díla - Jiří Honzírek
 • Autor díla - Katarína Kašpárková Koišová
 • Autor díla - Erving Goffman