Odpovědní proděkani

prof. MgA. Ivo Krobot
Proděkan pro umělecké a komunikační programy fakulty
tel: 54259 1326
e-mail: 5020@post.jamu.cz
UČO: 5020
Proděkan pro umělecké a komunikační programy fakulty
Mozartova 1, Brno 662 15
5NP dveře 406
Členství v akademických orgánech Funkce
Kolegium děkana DF člen
Programová rada Divadla na Orlí člen
Festivalová rada Pedagog
Umělecká rada DF člen
Pracoviště Funkce
Divadelní fakulta Proděkan pro umělecké a komunikační programy fakulty
Divadelní fakulta Proděkan pro umělecké a komunikační programy fakulty
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého Profesor

doc. MgA. Hana Průchová , Ph.D.
Proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční koncepce
tel: 54259 1334
e-mail: pruchova@jamu.cz
UČO: 5216
Proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční koncepce
Mozartova 1, Brno 662 15
4NP dveře 307