Studijní programy

Programy a specializace podle nové akreditace
Divadelní fakulta

Scénografie
[SCENOGR]
Dramaturgie a režie
Divadelní produkce a jevištní technologie

Scénografie
Dramaturgie a režie
Divadelní produkce a jevištní technologie
Hudební fakulta

Hra na bicí nástroje a jazz
Hra na strunné nástroje

Dirigování, zpěv a operní režie

Historical performance (European Master of Early Music - EMEM)
Hra na dechové nástroje
Hra na bicí nástroje a jazz
Hra na strunné nástroje

Hudební produkce
Obory podle staré akreditace
Divadelní fakulta

Hudební fakulta