#buďjamák

#buďjamák

AKTUÁLNĚ

Zahajujeme již pátý ročník #buďjamáka!  

Ve spolupráci s Katedrou divadelních studií FF MU pořádáme cyklus seminářů a workshopů pro středoškoláky. V letošním roce plánujeme nabídku jarního víkendového workshopu, letní intenzivní týden mimo Brno a podzimního #buďjamáka v ozkoušeném formátu šesti sobotních setkání.  

Stay tuned! 

JARNÍ #BUĎJAMÁK  

TERMÍN KONÁNÍ: 16. – 17. 3. 2024 

Kapacita je vzhledem k povaze aktivit velmi omezená – nabízíme pouze 25 míst. Cena pro jednoho účastníka je 1950,- Kč (přihlašování probíhá od 5. 2. do 3. 3. 2024). 

Přihlášku můžete podat zde!    
 

CO NÁS ČEKÁ?  

  • Sobota 16. 3. – workshop Jak na scénografii? s Adélou Szturcovou / workshop Cirkus skills s Adélou Kratochvílovou ( 9:30 – 17:00 hod)  
  • Neděle 17. 3. – workshop Fyzické divadlo a kontaktní improvizace s Tomášem Wortnerem / workshop Jak se píše scénář? s Janem Singerem (9:30 – 17:00 hod) 

(Vyhrazujeme si právo na změny v  rozvrhu nabízených workshopů v  případě nenaplnění kapacity, onemocnění či z jiných technických důvodů.)   

Sledujte náš Facebook a Instagram 

S jakýmikoli dotazy se neváhejte obrátit na MgA. Mgr. Berit Blumaierovou na adrese berit@post.jamu.cz 

 

OTEVÍRÁME JAMU VEŘEJNOSTI!

Zároveň  jsouúčastníci  zváni  na mnoho  akcíobou  fakult:  JAMŮví, Mezinárodní divadelní konference, festival  Salón původní tvorby, Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, festival  Sítko,  a  další.  Spolupracujeme také s platformou Klub mladého diváka – účastníci programu #buďjamák jsou automaticky členy klubu a  mají zvýhodněné vstupné na představení brněnských divadel.     

CO MĚ ČEKÁ?

Jarní #buďjamák bude čistě praktickýproběhne formou tvůrčích dílen vedených profesionálními divadelníky. Tento volnočasový program je  „laboratoří“, ve které zkoumáme způsoby, jak lze o  divadle přemýšlet ivést dialog a  jak lze divadlo poznávat vlastní kreativní akcí. Podporujeme tak rozvoj kritického myšlení, formulování vlastních myšlenek, ale irozlet fantazie a  možnost najít si cestu k  tvůrčím oborům. 

JEŠTĚ NĚCO?

Rozhodně. Kromě hlavního programu jsou účastníkům nabízeny možnosti navštívit vybrané aktivity obou fakult. Informujeme o  možnostech navštívit přednášky, kurzy, workshopy, festivaly a  konference, na které přístup iveřejnost. Ve spolupráci s  Klubem mladého divákafunguje idivácký program. 

TA ČR 

Z programu #buďjamák vychází projekt JAMUNI – Divadlo jako trenažér komunikačních dovedností a  občanských, sociálních a  personálních kompetencí, podpořený Technologickou agenturou ČR. Společně s  KDS FF MUNI jsme připravili multimediální publikaci Theatrum online jako pomůcku pro pedagogy a  pedagožky istudenty a  studentky středních škol a  gymnázií. Pokud Vás tento projekt zaujal, neváhejte se obrátit na Mgr. Kateřinu Jebavou, Ph.D., hlavní řešitelku projektu JAMUNI na adrese jebava@jamu.cz nebo navštívit https://www.theatrum.online/. 

Kontakt

MgA. Mgr. Berit Blumaierová
Odborná asistentka
e-mail: 12734@post.jamu.cz
UČO: 12734
Odborná asistentka
Studium
DIFA N-DRAUM DIVVYCH (abs.) (ukonč.)
DIFA B-DRAUM DRAMVYCH (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Ateliér divadlo a výchova Odborná asistentka

Mgr. Kateřina Jebavá , Ph.D.
Odborná asistentka
tel: 54259 1334
e-mail: 16424@post.jamu.cz
UČO: 16424
Odborná asistentka
Mozartova 1, Brno 662 15
5NP dveře 412
Studium
DIFA D-DRAUM DRAMA kombin. (abs.) (ukonč.)
DIFA M-DRAUM CINHER (abs.) (ukonč.)
DIFA D-DRAUM (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Ateliér doktorských studií Odborná asistentka
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla Odborná asistentka

Předmět Kód
Tandemové divadlo DVDLX07

Předmět Kód
Tandemové divadlo DVDLX07