#buďjamák

#buďjamák

OTEVÍRÁME JAMU VEŘEJNOSTI!

Ve spolupráci s Katedrou divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pořádáme program #buďjamák. Je určený středoškolákům, mladým lidem ve věku 15 – 20 let a obsahuje 6 setkání v průběhu jednoho školního roku. Setkání probíhají na půdě DF JAMU nebo na jiných výjimečných místech (divadelní zkušebny a podobně). V půldenním programu společně trávíme čas intenzivním ohledáváním konkrétních témat.

CO MĚ ČEKÁ?

Teoretická část programu obsahuje přednášku o podobách a souvislostech divadelního umění, praktická část pak ve stejném dni poskytuje tvůrčí dílny s kreativní náplní, vedené profesionálními divadelníky nebo studenty vyšších ročníků fakulty. Teorii i praxi umělecké tvorby tak účastníci zažívají v bezprostředním dialogu. Tento volnočasový program je zároveň „laboratoří“, ve které zkoumáme způsoby, jak lze o divadle přemýšlet i vést dialog a jak lze divadlo poznávat vlastní kreativní akcí. Podporujeme tak rozvoj kritického myšlení, formulování vlastních myšlenek, ale i rozlet fantazie a možnost najít si cestu k tvůrčím oborům.

JEŠTĚ NĚCO?

Rozhodně. Kromě hlavního programu jsou účastníkům nabízeny možnosti navštívit vybrané aktivity obou fakult – informujeme o možnostech navštívit přednášky, kurzy, workshopy, festivaly a konference, na které má přístup i veřejnost. Ve spolupráci s brněnskými divadly funguje i divácký program.

AKTUÁLNĚ

Zahajujeme již třetí ročník programu #buďjamák! Ve spolupráci s Katedrou divadelních studií FF MU pořádáme cyklus seminářů a worksopů pro středoškoláky. Kapacita je vzhledem k povaze aktivit velmi omezená – nabízíme pouze 40 míst. Na přelomu srpna a září otevřeme zápis do nového ročníku!

V průběhu akademického roku 2021/2022 čeká na účastníky celkem 6 setkání: 

9. 10. 2021 Imatrikulace a vstupní workshop 

6. 11. 2021 Vyprávění 

5. 12. 2021 Dialog 

15. 1. 2022 Maska, Loutka, Postava 

12. 2. 2022 Teatralita, Medialita, Manipulace 

9. 4. 2022 Promoce  

Sledujte náš FacebookInstagram.

Zároveň jsou účastníci zváni na mnoho akcí obou fakult: JAMŮví, Mezinárodní divadelní konference, festival Salón původní tvorby, Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, festival Sítko a další. 

Spolupracujeme také s platformou Klub mladého diváka – účastníci programu #buďjamák jsou automaticky členy klubu a mají zvýhodněné vstupné na představení brněnských divadel. 

JAK REAGUJEME NA OMEZENÍ? 

Od října 2020 probíhá program v režimu, který umožňují stávající hygienická opatření. Na podzim 2020 jsme pozměnili plán online seminářů tak, aby mohl fungovat I bez návaznosti na (ne)proběhlé semináře a workshopy. Rozvinuli a vylepšili jsme proto programovou linii “Setkání s profesionálem” a nabídli účastníků a účastnicím programu desítku setkání s profesionálními divadelníky a divadelnicemi. V dubnu proběhl v online režimu I festival divadelních škol Encounter, na který měli přístup I #buďjamáciu a #buďjamačky. V online režimu, jako FB skupina, funguje I Klub mladého diváka s nabídkou inscenací, které je možné sledovat online.

Kontaktní forma programu proběhne v červenci 2021, závěrečnou promci bychom opět rádi realizovali na přelomu září a října 2021 společně s imatrikulací dalšího ročníku.

TA ČR 

Z programu #buďjamák vychází projekt JAMUNI – Divadlo jako trenažér komuniačních dovedností a občanských, sociálních a personálních kompetencí, podpořený Technologickou agenturou ČR. Společně s KDS FF MUNI připravujeme multimediální publikaci jako pomůcku pro pedagogy a pedagožky i studenty a studentky středních škol a gymnázií. Pokud Vás tento projekt zaujal, neváhejte se obrátit na Mgr. Kateřinu Jebavou, Ph.D., hlavní řešitelku projektu JAMUNI na adrese jebava@jamu.cz.

Kontakt