PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

  • Dne 6. listopadu 2021 se na Divadelní fakultě v čase 10:00 – 12:00 hod. koná Setkání s uchazeči o studium
  • Přihlášky na bakalářské specializace: Činoherní režie, Divadelní dramaturgie, Divadlo a výchova, Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika a Scénografie se podávají do 30. 11. 2021 viz. Podmínky pro přijetí ke studiu v ak. roce  2022/2023_bakalářské studium↓
  • Přihlášky na magisterské specializace: Činoherní herectví a Muzikálové herectví se podávají do 30. 11. 2021 viz. Podmínky pro přijetí ke studiu v ak. roce  2022/2023_nenavazující magisterské studium↓
  • Přijímací řízení se koná dle pozvánek vložených do aplikace e-přihláška, pozvánky budou do aplikace vloženy po uzavření podávání přihlášek.
  • Uchazeči ze Slovenska dostanou na vyžádání na přijímacím řízení potvrzení o vykonání přijímací zkoušky pro případné kontroly na hranicích.
  • Všichni uchazeči přivezou k přijímací zkoušce podepsané čestné prohlášení, které mají v aplikaci e-přihláška.