PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

  • 1. kolo přijímacího řízení na Muzikálové herectví se bude konat od 3.3 – 8.3. 2021. (Dle pozvánky v aplikaci  e-přihláška)
  • Výsledky 1. kola Činoherního herectví jsou zveřejněny od 10. 2. 2021.
  • Přijímací řízení se koná dle pozvánek vložených do aplikace e-přihláška.
  • Uchazeči ze Slovenska dostanou na vyžádání na přijímacím řízení potvrzení o vykonání přijímací zkoušky pro případné kontroly na hranicích.
  • Všichni uchazeči přivezou k přijímací zkoušce podepsané čestné prohlášení, které mají v aplikaci e-přihláška.
  • Výsledky 1.kola  specializací: TAPDAV, Divadelní dramaturgie, Divadlo a výchova, Scénografie, Činoherní režie jsou zveřejněny.