Havlovské aktovky – Soutěž o nejlepší původní krátkou divadelní hru podle hry Václava Havla

HAVLOVSKÉ AKTOVKY 2021/2022

Divadelní fakulta JAMU ve spolupráci s The Václav Havel Library Foundation v New Yorku vyhlašuje druhý ročník soutěže Havlovské aktovky o nejlepší původní krátkou divadelní hru inspirovanou dramatem Václava Havla. Cílem soutěže je podpořit původní dramatickou tvorbu studentů DF JAMU a zviditelnit ji v profesionálním divadelním prostředí. Zároveň chceme takto rozvíjet odkaz významné osobnosti světových dějin nejen na půdě fakulty, ale také v akademickém prostředí USA.

Soutěž je vyhlašována každoročně (tedy v každém akademickém roce) v termínu od 1. do 15. září, vždy s jiným tématem, které referuje k dramatické tvorbě Václava Havla.

 

Téma pro ročník 2021/22 je citace z divadelní hry Odcházení

Chtěl jsem, aby naše školy opouštěli moudří, slušní a všestranně vzdělaní lidé. To byla hlavní idea mé plánované školské reformy. Jestli se uskutečňovala pomalu, byla to především vina některých učitelů, kteří nebyli dostatečně moudří, slušní a všestranně vzdělaní.

 

Přihlášené hry by měly z citace vycházet, nebo se jí inspirovat.

Milí studenti Divadelní fakulty JAMU, konzultuje své krátké dramatické texty na toto téma se svými pedagogy a výsledné dramatické tvary do soutěže přihlaste do 20. 12. 2021.

Jak se přihlásit? Váš text spolu s podepsanou přihláškou odevzdejte do schránky umístěné na Studijním oddělení DF JAMU (1. patro, místnost č. 108), nebo osobně na sekretariátu DF – obálku nadepište „Havlovské aktovky“. Současně text zašlete v digitální podobě ve formátu pdf na adresu aktovky@jamu.cz.

Vaše dramata posoudí odborná porota, s jejímž složením budete seznámeni při vyhlášení vítězných textů. To proběhne 1. 2. 2022.

Vítězný text bude prezentován formou scénického čtení na Salonu původní tvorby, případně při dalších příležitostech plánovaných s Knihovnou Václava Havla v Praze. Divadelní fakulta bude dále usilovat o vydání porotou doporučených textů. Autor/ka vítězného textu získá 14denní studijní pobyt v New Yorku, který zabezpečuje The Václav Havel Library Foundation ve spolupráci s Barnard College, Columbia University. Součástí pobytu je vstupné do newyorských divadel v hodnotě 300 USD.

 

Harmonogram:

7. 9. 2021 Vyhlášení soutěže pro AR 2021/2022

20. 12. 2021 Termín pro zaslání textů

1. 2. 2022 Vyhlášení vítěze