Havlovské aktovky – Soutěž o nejlepší původní krátkou divadelní hru podle hry Václava Havla

Divadelní fakulta JAMU ve spolupráci s The Václav Havel Library Foundation v New Yorku vyhlašuje novou soutěž Havlovské aktovky o nejlepší původní krátkou divadelní hru inspirovanou dramatem Václava Havla. Cílem soutěže je podpořit původní dramatickou tvorbu studentů DF JAMU a zviditelnit ji v profesionálním divadelním prostředí. Zároveň chceme takto rozvíjet odkaz významné osobnosti světových dějin nejen na půdě fakulty, ale také v akademickém prostředí USA.

Soutěž je vyhlašována každoročně (tedy v každém akademickém roce) 1. září, vždy s jiným tématem, které referuje k dramatické tvorbě Václava Havla.

 

Téma pro ročník 2020/21 je citace z divadelní hry Zahradní slavnost

„Všichni v této bouřlivé době teprve tak nějak hledáme své stanovisko.“

 

Milí studenti Divadelní fakulty JAMU, konzultuje své krátké dramatické texty na toto téma se svými pedagogy a výsledné dramatické tvary do soutěže přihlaste do 20. 12. 2020.

Jak se přihlásit? Váš text spolu s podepsanou přihláškou odevzdejte do schránky umístěné na Studijním oddělení DF JAMU (1. patro, místnost č. 108), nebo osobně na sekretariátu DF – obálku nadepište „Havlovské aktovky“. Současně text zašlete v digitální podobě ve formátu pdf na adresu aktovky@jamu.cz.

Vaše dramata posoudí odborná porota, s jejímž složením budete seznámeni při vyhlášení vítězných textů. To proběhne 1. 2. 2021.

Vítězný text bude prezentován formou scénického čtení na Salonu původní tvorby, případně při dalších příležitostech plánovaných s Knihovnou Václava Havla v Praze. Divadelní fakulta bude dále usilovat o vydání porotou doporučených textů. Autor/ka vítězného textu získá 14denní studijní pobyt v New Yorku, který zabezpečuje The Václav Havel Library Foundation ve spolupráci s New York University. Součástí pobytu je vstupné do newyorských divadel v hodnotě 300 USD.

 

Harmonogram:

1.9.2020 Vyhlášení soutěže pro AR 2020/2021

20.12.2020 Termín pro zaslání textů

1.2.2020 Vyhlášení vítěze

 

Dokumenty ke stažení:

Havlovské aktovky_přihláška_2020_2021

Havlovské aktovky_statut_2020_2021

 

Případné dotazy pište na e-mail aktovky@jamu.cz nebo se obracejte přímo na tajemnici soutěže: 

Mgr. Anna Lahodová
Vedoucí oddělení
tel: 54259 1307
e-mail: lahodova@jamu.cz
UČO: 19192
Vedoucí oddělení
Mozartova 1, Brno 662 15
2NP dveře 109
Pracoviště Funkce
Zahraniční oddělení Vedoucí oddělení
Zahraniční oddělení Vedoucí oddělení