Havlovské aktovky – Soutěž o nejlepší původní krátkou divadelní hru podle hry Václava Havla

HAVLOVSKÉ AKTOVKY 2021/2022

Divadelní fakulta JAMU ve spolupráci s The Václav Havel Library Foundation v New Yorku vyhlašuje druhý ročník soutěže Havlovské aktovky o nejlepší původní krátkou divadelní hru inspirovanou dramatem Václava Havla. Cílem soutěže je podpořit původní dramatickou tvorbu studentů DF JAMU a zviditelnit ji v profesionálním divadelním prostředí. Zároveň chceme takto rozvíjet odkaz významné osobnosti světových dějin nejen na půdě fakulty, ale také v akademickém prostředí USA.

Soutěž je vyhlašována každoročně (tedy v každém akademickém roce) v termínu od 1. do 15. září, vždy s jiným tématem, které referuje k dramatické tvorbě Václava Havla.

 

Téma pro ročník 2021/22 je citace z divadelní hry Odcházení

Chtěl jsem, aby naše školy opouštěli moudří, slušní a všestranně vzdělaní lidé. To byla hlavní idea mé plánované školské reformy. Jestli se uskutečňovala pomalu, byla to především vina některých učitelů, kteří nebyli dostatečně moudří, slušní a všestranně vzdělaní.

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

 

Soutěž Havlovské aktovky, respektive její druhý ročník, pořádaný Divadelní fakultou JAMU a The Václav Havel Library Foundation v New Yorku zná svého vítěze. Porota oceňuje prvním místem v soutěži text s názvem Musí to být, jehož autorem je Josef Nosál, student 2. ročníku Rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky. 

Musí to být

Úderné a přesně pointované monodrama o řediteli školy, který není schopen přistoupit na změny v chodu své instituce. Autor vytvořil psychologicky věrohodnou postavu s tragikomickými rysy a jemným ironickým humorem, která má velký potenciál pro divadelní realizaci. Vizuálně sugestivní text je stavěn do kontrastu s tušenou jevištní akcí, která již na papíře vybízí k inscenování. Aktovka z ředitelny valí v dynamickém tempu vpřed, nabízí promyšlený obraz setkání starého a nového světa, který se v konečném důsledku, téměř vždycky musí vlámat do dveří. Zručně napsaná, ironická a do pointy dobře gradovaná čtyřstránková aktovka. 

Na druhém místě se umístila hra Bublifuk autora Vojtěcha Balcara, studenta 3. ročníku Divadelní dramaturgie. 

Bublifuk

Hra důkladně propracovává jedinou situaci, která je vyprávěna z odlišných perspektiv, a proto má protichůdné pointy. Autor vytvořil rafinovanou strukturu, ve které jsou přítomny prvky detektivní, absurdní i psychologicko-realistické. Umně až rafinovaně vystavěný text, upomínající na téma nemožnosti komunikace, rozdílného chápání jedné věci a neschopnosti domluvit se. Porota se v tomto případě shodla, že v této hře spatřuje významný divadelní (inscenační) potenciál. Text vyniká důsledností a snahou dotýkat se na malé ploše hlubokých témat.

Třetí místo udělila porota hře Je potřeba změna!, jejíž autorkou je Daniela Vošahlíková

Je potřeba změna!

Autorka s přehledem demonstruje absurdní rozklad jazyka, čímž upomíná čtenáře nejen na Havla, ale také na Ionesca, Pintera či Becketta. Svižný, hravý a minimalistický text. Základní myšlenkou této aktovky z prostředí učitelského sboru, je neschopnost přistoupit k systémovým změnám, které jsou nutné, a všichni po nich touží, ale nikdo je nedokáže uskutečnit. Skvěle vystavěná absurdita (vskutku “havlovská”), která patří v letošním ročníku mezi ty aktovky, které nejvýstižněji chápou a vystihují letošní téma a zadání. Ve svém minimalismu a úspornosti jazykově i situačně vytříbená. U čtení tohoto textu je cítit ve vzduchu pronikavý rytmus, který končí expresivním breakem na bicí.

Rádi bychom poděkovali všem, kdo se o zdárný průběh soutěže přičinili. Děkujeme paní ředitelce The Václav Havel Library Foundation v New Yorku, paní Pavle Niklové, za možnost participovat na tak záslužném a vzácném projektu. Doufáme, že v příštích ročnících na tento záměr navážeme a jeho myšlenku budeme dál rozvíjet mezi studenty i divadelními profesionály jak v Česku, tak v USA.

Vítězný text bude prezentován formou scénického čtení na Salonu původní tvorby (11. – 12. března 2022), případně při dalších příležitostech. Divadelní fakulta bude dále usilovat o vydání porotou doporučených textů. Autor vítězného textu získá 14denní studijní pobyt v New Yorku, který zabezpečuje The Václav Havel Library Foundation. Dramatické texty přihlášené do soutěže budou zveřejněny v dubnu 2022. 

 

Statut soutěže: HA_statut_2022_01_25

HAVLOVSKÉ AKTOVKY 2021/2022

Divadelní fakulta JAMU ve spolupráci s The Václav Havel Library Foundation v New Yorku vyhlašuje druhý ročník soutěže Havlovské aktovky o nejlepší původní krátkou divadelní hru inspirovanou dramatem Václava Havla. Cílem soutěže je podpořit původní dramatickou tvorbu studentů DF JAMU a zviditelnit ji v profesionálním divadelním prostředí. Zároveň chceme takto rozvíjet odkaz významné osobnosti světových dějin nejen na půdě fakulty, ale také v akademickém prostředí USA.

Soutěž je vyhlašována každoročně (tedy v každém akademickém roce) v termínu od 1. do 15. září, vždy s jiným tématem, které referuje k dramatické tvorbě Václava Havla.

 

Téma pro ročník 2021/22 je citace z divadelní hry Odcházení

Chtěl jsem, aby naše školy opouštěli moudří, slušní a všestranně vzdělaní lidé. To byla hlavní idea mé plánované školské reformy. Jestli se uskutečňovala pomalu, byla to především vina některých učitelů, kteří nebyli dostatečně moudří, slušní a všestranně vzdělaní.

 

Přihlášené hry by měly z citace vycházet, nebo se jí inspirovat.

Milí studenti Divadelní fakulty JAMU, konzultuje své krátké dramatické texty na toto téma se svými pedagogy a výsledné dramatické tvary do soutěže přihlaste do 20. 12. 2021.

Jak se přihlásit? Váš text spolu s podepsanou přihláškou odevzdejte do schránky umístěné na Studijním oddělení DF JAMU (1. patro, místnost č. 108), nebo osobně na sekretariátu DF – obálku nadepište „Havlovské aktovky“. Současně text zašlete v digitální podobě ve formátu pdf na adresu aktovky@jamu.cz.

Vaše dramata posoudí odborná porota, s jejímž složením budete seznámeni při vyhlášení vítězných textů. To proběhne 1. 2. 2022.

Vítězný text bude prezentován formou scénického čtení na Salonu původní tvorby, případně při dalších příležitostech plánovaných s Knihovnou Václava Havla v Praze. Divadelní fakulta bude dále usilovat o vydání porotou doporučených textů. Autor/ka vítězného textu získá 14denní studijní pobyt v New Yorku, který zabezpečuje The Václav Havel Library Foundation ve spolupráci s Barnard College, Columbia University. Součástí pobytu je vstupné do newyorských divadel v hodnotě 300 USD.

 

Harmonogram:

7. 9. 2021 Vyhlášení soutěže pro AR 2021/2022

20. 12. 2021 Termín pro zaslání textů

1. 2. 2022 Vyhlášení vítěze

 

Statut soutěže: HA_statut_2022_01_25

Mgr. Anna Lahodová
Vedoucí oddělení
tel: 54259 1307
e-mail: lahodova@jamu.cz
UČO: 19192
Vedoucí oddělení
Mozartova 1 662 15 Brno
Pracoviště Funkce
Vnější vztahy Vedoucí oddělení

Kdy a jak mne kontaktovat

Kdy a jak mne kontaktovat
nejlépe e-mailem

Profesní vizitka

Kdo jsem
vedoucí vnějších vztahů a zahraničního oddělení

Životopis

Identifikace osoby
  • Mgr. Anna Lahodová
Pracoviště
  • Divadelní fakulta
Funkce na pracovišti
  • Vedoucí vnějších vztahů a zahraničního oddělení
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • Mgr. (2014), Masarykova univerzita, FF

25. 1. 2022