Havlovské aktovky – Soutěž o nejlepší původní krátkou divadelní hru podle hry Václava Havla

HAVLOVSKÉ AKTOVKY 2020/2021

 

Soutěž Havlovské aktovky, pořádaná Divadelní fakultou JAMU a The Václav Havel Library Foundation v New Yorku zná svého vítěze. Tedy přesněji řečeno, vítězku. Předseda odborné poroty, režisér a dramatik Dodo Gombár k tomu říká: „Jsem velmi rád, že první ročník této, pro naši fakultu nové, inspirativní dramatické soutěže přinesl několik velice zajímavých autorských počinů. Spolu s ostatními kolegy z poroty jsme se rozhodli udělit první místo hře Regály autorky Daniely Samsonové, studentky druhého ročníku Činoherní režie. Tato hra je, řekl bych, poučená havlovským světem, zároveň je však zcela svébytným autorčiným pohledem na naši bezprostřední realitu, lépe řečeno, realitu naší blízké budoucnosti. Je krutým i zábavným odleskem měsíců, kterých jsme se stali tak nečekaně součástí. Měl jsem při jejím několikanásobném čtení nutkavou potřebu si text představovat na jevišti.“ Dramaturg Jan Šotkovský ve svém hodnocení hry Regály píše: „Angažovaná dystopie, která zároveň klišé angažované dystopie hravě zpochybňuje. Především je sugestivní v tom, jak příznačně česká je covidová noční můra, kterou autorka líčí – apokalypsa už zdá se proběhla, Češi to apaticky přijali, nějak se v postapokalyptickém světě zařídili a už jsou na něj vcelku zvyklí.“

Na druhém místě se umístila hra V síňce, autora Jana Rece. Klára Škrobáková hru hodnotí takto: „Autor jednoaktového dramatu V síňce umně navazuje na dědictví havlovského absurdního dramatu, který velmi zábavně kombinuje s bezručovskými jinotaji a kritikou dnešní izolované společnosti.“ Dramaturgyně Hana Hložková dodává: „Text V síňce je tím, co si představíme pod pojmem absurdní drama. Velmi dobrá znalost žánru a zejména umná práce s tématem, postavami a dialogy je tím, co čtenáře okamžitě vtáhne do zvláštního světa rodiny, ve které je navěky zakotvena strnulost. Pravděpodobnou příčinou zmiňované strnulosti je neschopnost cokoli změnit, buď ze strachu anebo z pohodlnosti. Téma uniformity a normalizace vyznívají v tomto textu velmi naléhavě.“

A třetí místo udělila porota hře Kanárci, autora Vojtěcha Balcara. Členka poroty Barbora Jandová hru hodnotí slovy: „Také u jednoaktovky Kanárci se hlavním tématem stala svoboda. Nosným motivem se autorovi stala metafora bezpečného života v kleci, v konfrontaci s vlastní volbou a názorem. U této jednoaktovky oceňuji její jasnou myšlenku, kterou autor postupně “modeluje” (neboť jde skutečně o “modelovou hru” – možná lze ocenit jakousi “čistotu žánru” v jeho zřetelné a čitelné stavbě), strukturuje ji do jednotlivých situací (ve kterých hlavní postavy přivádí k dalším informacím a poznáním) až po závěrečnou pointu. Autorovi se podařilo v této modelové hře vystihnout stále aktuální témata (spíše teze/možná i klišé?), které se týkají osobní zodpovědnosti, vlastního názoru, svobody (a demokracie) v konfrontaci s diktovaným “nalinkovaným” názorem a bezpečím “života v kleci”.“

Rádi bychom poděkovali všem, kdo se o zdárný průběh soutěže přičinili. Děkujeme paní ředitelce The Václav Havel Library Foundation v New Yorku, paní Pavle Niklové, za možnost participovat na tak záslužném a vzácném projektu. Doufáme, že v příštích ročnících na tento záměr navážeme a jeho myšlenku budeme dál rozvíjet mezi studenty i divadelními profesionály jak v Česku, tak v USA.

Vítězný text bude prezentován formou scénického čtení na Salonu původní tvorby (5. – 6. března 2021), případně při dalších příležitostech. Divadelní fakulta bude dále usilovat o vydání porotou doporučených textů. Autorka vítězného textu získá 14denní studijní pobyt v New Yorku, který zabezpečuje The Václav Havel Library Foundation ve spolupráci s Barnard College, Columbia University. Dramatické texty přihlášené do soutěže budou zveřejněny v dubnu 2021. 

 

Daniela Samsonová

 

Texty přihlášené do soutěže 2020/2021: 

 

Odborná porota pracovala ve složení:

 

Dodo Gombár – dramatik, režisér, pedagog DF JAMU

Klára Škrobáková – historička, teatroložka, pedagog DF JAMU 

Hana Hložková – dramaturgyně ND Brno 

Jan Šotktovský – dramaturg Městského divadla Brno, dramatik, pedagog DF JAMU 

 

 

Barbora Jandová – dramaturgyně Horáckého divadla v Jihlavě, pedagog DF JAMU