Havlovské aktovky – Soutěž o nejlepší původní krátkou divadelní hru podle hry Václava Havla

HAVLOVSKÉ AKTOVKY 2022/2023

Divadelní fakulta JAMU ve spolupráci s The Václav Havel Library Foundation v New Yorku vyhlašuje již třetí ročník soutěže Havlovské aktovky o nejlepší původní krátkou divadelní hru inspirovanou dramatem Václava Havla. Cílem soutěže je podpořit původní dramatickou tvorbu studentů DF JAMU a zviditelnit ji v profesionálním divadelním prostředí. Zároveň chceme takto rozvíjet odkaz významné osobnosti světových dějin nejen na půdě fakulty, ale také v akademickém prostředí USA.

Soutěž je vyhlašována každoročně (tedy v každém akademickém roce) v termínu od 1. do 15. září, vždy s jiným tématem, které referuje k dramatické tvorbě Václava Havla.

 

Téma pro ročník 2022/23 je citace z divadelní hry Audience

Všechno teď, Ferdinande, záleží na tobě! Když nám píchneš, bude všechno dobrý! Ty pomůžeš mně, já jemu, on mně a já zas tobě – takže žádnej při tom nepřijdem zkrátka! Nebudem si přece dělat z života peklo!

 

Přihlášené hry by měly z citace vycházet, nebo se jí inspirovat.

Milí studenti Divadelní fakulty JAMU, konzultuje své krátké dramatické texty na toto téma se svými pedagogy a výsledné dramatické tvary do soutěže přihlaste do 20. 12. 2022.

Jak se přihlásit? Váš text spolu s podepsanou přihláškou odevzdejte do schránky umístěné na Studijním oddělení DF JAMU (1. patro, místnost č. 108), nebo osobně na sekretariátu DF – obálku nadepište „Havlovské aktovky“. Současně text zašlete v digitální podobě ve formátu pdf na adresu aktovky@jamu.cz.

Vaše dramata posoudí odborná porota, s jejímž složením budete seznámeni při vyhlášení vítězných textů. To proběhne 1. 2. 2023.

Vítězný text bude prezentován formou scénického čtení na Salonu původní tvorby, případně při dalších příležitostech plánovaných s Knihovnou Václava Havla v Praze. Divadelní fakulta bude dále usilovat o vydání porotou doporučených textů. Autor/ka vítězného textu získá 14denní studijní pobyt v New Yorku, který zabezpečuje The Václav Havel Library Foundation ve spolupráci s Barnard College, Columbia University. Součástí pobytu je vstupné do newyorských divadel v hodnotě 300 USD.

 

Harmonogram:

5. 9. 2022 Vyhlášení soutěže pro AR 2022/2023

20. 12. 2022 Termín pro zaslání textů

1. 2. 2023 Vyhlášení vítěze

Statut soutěže: HA_statut_2022_01_25

 

Mgr. Anna Lahodová
Vedoucí oddělení
tel: 54259 1307
e-mail: lahodova@jamu.cz
UČO: 19192
Vedoucí oddělení
Mozartova 1 662 15 Brno
Pracoviště Funkce
Vnější vztahy Vedoucí oddělení

Kdy a jak mne kontaktovat

Kdy a jak mne kontaktovat
nejlépe e-mailem

Profesní vizitka

Kdo jsem
vedoucí vnějších vztahů a zahraničního oddělení

Životopis

Identifikace osoby
  • Mgr. Anna Lahodová
Pracoviště
  • Divadelní fakulta
Funkce na pracovišti
  • Vedoucí vnějších vztahů a zahraničního oddělení
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • Mgr. (2014), Masarykova univerzita, FF

25. 1. 2022