Havlovské aktovky – Soutěž o nejlepší původní krátkou divadelní hru podle hry Václava Havla

HAVLOVSKÉ AKTOVKY 2023/2024

 

Divadelní fakulta JAMU ve spolupráci s Václav Havel Library Foundation a Českým centrem v Paříži vyhlašuje již čtvrtý ročník soutěže Havlovské aktovky o nejlepší původní krátkou divadelní hru inspirovanou dramatem Václava Havla. Cílem soutěže je podpořit původní dramatickou tvorbu studentů DF JAMU a zviditelnit ji v profesionálním divadelním prostředí. Zároveň chceme takto rozvíjet odkaz významné osobnosti světových dějin nejen na půdě fakulty, ale také v zahraničním akademickém prostředí. Soutěž je vyhlašována každoročně (tedy v každém akademickém roce) v termínu od 1. do 15. září, vždy s jiným tématem, které referuje k dramatické tvorbě Václava Havla.

 

Téma pro ročník 2023/24 je citace z eseje Moc bezmocných

„Technika – toto dítě moderní vědy jakožto dítěte novověké metafyziky – se vymkla člověku z rukou, přestala mu sloužit, zotročila ho a donutila, aby jí asistoval u přípravy své vlastní zkázy. A člověk nezná východisko: nedisponuje myšlenkou, vírou a tím méně nějakým politickým konceptem, který by mu vrátil situaci do jeho rukou; bezmocně přihlíží, jak onen chladně fungující stroj, který vytvořil, ho nezadržitelně pohlcuje a vytrhuje ze všech jeho přirozených vazeb (například z jeho „domova“ v nejrůznějším slova smyslu, včetně jeho domova v biosféře), jak ho vzdaluje zkušenosti bytí a uvrhuje do „světa jsoucen“.”

 

Přihlášené hry by měly z citace vycházet, nebo se jí inspirovat.

Milí studenti Divadelní fakulty JAMU, konzultuje své krátké dramatické texty na toto téma se svými pedagogy a výsledné dramatické tvary do soutěže přihlaste do 20. 12. 2023.

Jak se přihlásit? Váš text spolu s podepsanou přihláškou odevzdejte do schránky umístěné na Studijním oddělení DF JAMU (1. patro, místnost č. 108), nebo osobně na sekretariátu DF – obálku nadepište „Havlovské aktovky“. Současně text zašlete v digitální podobě (ve formátu .doc/.docx) na adresu aktovky@jamu.cz.

Vaše dramata posoudí odborná porota. Vyhlášení vítězných textů proběhne 1. 2. 2024. Vítězný text bude prezentován formou scénického čtení na Salonu původní tvorby, případně při dalších příležitostech. Divadelní fakulta bude dále usilovat o vydání porotou doporučených textů. Autor/ka vítězného textu získá stipendium na 14denní pobyt zahraničí. Konkrétní partnerská hostitelská instituce bude upřesněna v průběhu září/října 2023.

 

Harmonogram:

13. 9. 2023 Vyhlášení soutěže pro AR 2023/2024

20. 12. 2023 Termín pro zaslání textů

1. 2. 2024 Vyhlášení vítěze

 

Formulář přihlášky_Havlovské aktovky 23/24

Statut soutěže Havlovské aktovky ke dni 13. 9. 2023

 

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na tajemnici soutěže: 

Mgr. Anna Lahodová
Vedoucí oddělení
tel: 54259 1307
e-mail: 19192@post.jamu.cz
UČO: 19192
Vedoucí oddělení
Mozartova 1 662 15 Brno
Pracoviště Funkce
Vnější vztahy Vedoucí oddělení

Kdy a jak mne kontaktovat

Kdy a jak mne kontaktovat
lahodova@jamu.cz

Profesní vizitka

Kdo jsem
vedoucí vnějších vztahů

Životopis

Identifikace osoby
  • Mgr. Anna Lahodová
Pracoviště
  • Divadelní fakulta
Funkce na pracovišti
  • Vedoucí vnějších vztahů DF JAMU
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • Mgr. (2014), Masarykova univerzita, FF

9. 5. 2023