Umělecká tvorba

Umělecká tvorba ve všech myslitelných formách je stěžejní činnost naší fakulty. Schopnost tvořit je umění je jedním ze zásadních cílů studia a zároveň je předmětem a výukovou metodou. Od nejmenších uměleckých útvarů v prvních ročnících studia ve for krátkých etud, akademických projektů či menších literárně dramatických děl v závislosti na studijním programu a oboru přes klauzurní práce v jednotlivých semestrech až po komplexní inscenační díla na profesionální úrovni v rámci tvorby bakalářských a magisterských absolventských výkonů na školních scénách Studia Marta a Divadla na Orlí. 

V průběhu akademického roku fakulta pořádá řadu již tradičních akcí, na kterých je umělecká tvorba pravidelně prezentována nebo iniciuje vznik původních uměleckých děl specifických formátů jakým je například Salon původní tvorby prezentující scénická čtení původních dramatických textů posluchačů naší fakulty. Mezi nejvýznamnější akce se tradičně řadí unikátní mezinárodní festival vysokých divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER filmový minifestival JAMŮVÍ a Absolventské týdny ve Studiu Marta a Divadle na Orlí. 

Jedním z podstatných předpokladů pedagogické činnosti akademiků v uměleckých předmětech je vlastní umělecká tvorba, kterou fakulta nejen podporuje, ale považuje jako standard. Veškerá umělecká díla od určité úrovně jsou zaznamenána v Registru uměleckých výkonů.