Zahraniční oddělení

Hlavní náplní zahraničního oddělení DF JAMU je zajišťovat a podporovat mezinárodní kontakty, stejně jako i mezinárodní mobility studentů a zaměstnanců (pedagogů a administrativních pracovníků) školy. Jedná se o dlouhodobé mobility v rámci mezinárodních výměnných programů a mezinárodních dohod o spolupráci, ale i mobility krátkodobějšího charakteru formou účasti studentů a pedagogů DF JAMU na předních mezinárodních akcích v zahraničí (festivaly, konference, semináře, dílny, symposia atd.).

Zahraniční oddělení dále poskytuje mezinárodním studentům informace o možnostech studia na DF JAMU a spolupodílí se na organizaci jejich studia a pobytu na fakultě.

 

Aktuality Zahraničního oddělení: 

Aktuální nabídka stipendií, rezidenčních pobytů a pozvánky na mezinárodní akce je rovněž dostupná v ISu na Vývěsce Zahraničního oddělení.

Důležité odkazy: 

 

Mgr. Petra Riou
Referent zahraničního oddělení
tel: 54259 1305
e-mail: riou@jamu.cz
UČO: 18643
Referent zahraničního oddělení
Mozartova 1, Brno 662 15
2NP dveře 109
Pracoviště Funkce
Zahraniční oddělení Referent zahraničního oddělení

Kdy a jak mne kontaktovat

Kdy a jak mne kontaktovat
Úřední hodiny: Na základě předchozí domluvy Tel: + 420 542 59 1305 E-mail: riou@jamu.cz

Profesní vizitka