RIV – Rejstřík informací o výsledcích

Rejstřík informací o výsledcích (RIV) je součástí Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (ISVaV). Jedná se o veřejnou databázi, v níž se shromažďují vědecko-výzkumné výsledky jednotlivých výzkumných organizací v ČR. Výstupy zde evidované musí odpovídat aktuální definici výsledků dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací (dostupné zde).

Sběr údajů o výzkumné činnosti za uplynulý rok probíhá na fakultě obvykle v březnu, a to prostřednictvím Informačního systému JAMU a aplikace Publikace.

Osobou odpovědnou za sběr údajů do RIVu je na Divadelní fakultě proděkanka doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D, která také případně poskytne další informace.

doc. MgA. Hana Průchová , Ph.D.
Proděkanka pro výzkum
tel: 54259 1344
e-mail: pruchova@jamu.cz
UČO: 5216
Proděkanka pro výzkum
Mozartova 1, Brno 662 15
4NP dveře 307

Profesní vizitka