Poradenství DF JAMU

 

Poradenství, konzultace, mediace

S dotazy, problémy, připomínkami se můžete obracet na Akademický senát DF JAMU. K dispozici jsou vám zástupci z řad pedagogů i studentů. Divadelní fakulta JAMU také od října 2021 pořádá pravidelná setkání akademické obce. Cílem setkání, která od 2. 11. 2021 budou i tematizovaná, je veřejná diskuze. Chceme otevřít bezpečný prostor pro dialog mezi studenty a pedagogy, studenty a studenty i zaměstnanci. První setkání se uskutečnilo 12. října 2021, bylo otevřené i absolventům a veřejnosti a bylo streamované na YT. Záznam ze setkání najdete zde. Další následovná setkání jsou určené už jen akademické obci. Aktuálně plánovaná setkání akademické obce najdete vždy v aktualitách na webu, v kalendáři, informace a pozvánky sdílíme na sociálních sítích i zasíláme pedagogům a studentům e-mailem. Dokud nebude institucionálně vyřešena pozice ombudsmana/ombudsmanky řeší individuální i kolektivní konflikty formou mediace fakultní psycholožka Mgr. Lucie Hornová, Ph.D. 

Zápisy ze všech setkání a další důležité dokumenty a informace najdete zde: 

 

Konzultace s psychologem

Konzultace s psychologem jsou k dispozici ve čtvrtek a pátek a je třeba se předem objednat. Vzhledem k počtu zájemců prosím počítejte s objednacími lhůtami řádově jeden měsíc. Pokud je Vaše situace akutní, sdělte to prosím paní sekretářce. 

Mgr. Lucie Hornová

klinický psycholog

Ambulance klinické psychologie a psychoterapie

Tř. kpt. Jaroše 1940/25

Brno-střed

Konzultační hodiny: 8.00 – 14.00

Tel.: +420 731 619 821 (sekretářka); Jestliže se nemůžete dovolat, pište SMS, případně e-mail na psychologrk@gmail.com. 

 

Schránka důvěry JAMU

Pokud jste se na JAMU setkali s jednáním, které považujete za jakkoli diskriminační, nespravedlivé a porušující základní etické principy, můžete se svěřit do schránky důvěry. Anonymita vašich příspěvků je technicky zcela ošetřena, a pokud se svůj příspěvek rozhodnete podepsat, bude jeho diskrétnost naprosto zaručena. V prvním i druhém případě nemusíte mít obavu z jakéhokoli zneužití, k uvedené schránce budou mít naprosto neporušitelně výhradní přístup pouze předsedové obou fakultních Akademických senátů, kteří také budou mít povinnost každý podnět posoudit a při zachování naprosté diskrétnosti ve spolupráci s dalšími členy AS navrhnout postup jeho dalšího projednávání. Vedení akademie, obou fakult, případně kateder a ateliérů bude s jednotlivými podněty seznamováno jen prostřednictvím a po rozhodnutí Akademických senátů.

 

Důležité kontakty

  • Konsent, svépomocná skupina: svepomocnaskupina@konsent.cz
  • Modrá linka: 608902410, help@modralinka.cz, chat: po, st, so 18–21, psychologická poradna k dispozici každou st 14–18, Anenská 10/10, Brno
  • Linka bezpečí: 116111 (zdarma pro mladistvé a studenty do 26 let)
  • proFem: linka pro právní pomoc 608222277, www.profem.cz
  • Persefona: 737834345, poradna@persefona.cz, chat: www.persefona.cz

 

Dostupná krizová centra