Členství zaměstnanců JAMU v jiných radách

 

 • Asociace divadelních a filmových šermířů – Libor Olšan
 • Asociace klinických psychologů – Mgr. Lucie Hornová
 • Asociace pracovníků univerzit – Mgr. Martin Prokeš (člen předsednictva)
 • Asociace univerzit třetího věku ČR– prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. 
 • ASSITEJMezinárodní asociace divadel pro děti a mládež – prof. Mgr. Zoja Mikotová (členka výboru), doc. Mgr. Marie Jirásková, Ph.D. 
 • Cena Františka Kriegla – doc. Břetislav Rychlík (člen poroty)
 • Ceny Thálie – Mgr. Miroslav Ondra, MgA. Jan Šotkovský, Ph.D. (členové poroty)
 • Cena ministra kultury za přínos v oblasti divadla – prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.
 • Česká filmová a televizní akademie– prof. Mgr. Jan Gogola 
 • Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků – doc. Mgr. Jana Preková, MgA. Vladimír Burian, doc. Mgr. Marie Jirásková, Ph.D.
 • Česká komora tlumočníků znakového jazyka– Mgr. Daniela Cincibus Vacková, Mgr. Radka Kulichová
 • ELIA – subsíť Prospero – doc. MgA. Blanka Chládková 
 • ENCATC – zástupce DF JAMU – doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.  
 • ENCATC Journalof Cultural Management and Policy – doc. MgA. Blanka Chládková (členka ediční rady) 
 • Europe: Union ofTheatre Schools and Academies (E:UTSA) – zástupce DF JAMU doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D.  
 • Institut umění – Rada pro vědu výzkum a ediční činnost – doc. MgA. Blanka Chládková
 • ITI International Theatre Institute – zástupce DF v Českém středisku ITI – doc. MgA. Blanka Chládková
 • Komise pro udělování Ceny Ministerstva kultury v oblasti divadla – doc. Mgr. Petr Francán
 • MŠMT ČR– JUDr. Lenka Valová (členka rady programu) 
 • Nadace Leoše Janáčka – doc. MgA. Petr Francán (člen správní rady)
 • NIPOS – Odborná porota pro amatérské hudební a činoherní divadlo– MgA. Jonáš Konývka 
 • Oborová rada – Alternativní a loutková tvorba a její teorie DAMU – prof. Mgr. Zoja Mikotová,
 • Oborová rada – Autorské herectví a jeho psychosomatika DAMU – prof. PhDr. Miroslav Plešák
 • Oborová rada Katedry divadelních a filmových studií Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – prof. PhDr. Alena Blažejovská, doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
 • OISTATInternational Organization of Scenographers Theatre Architects and Technicians– doc. Mgr. Marie Jirásková, Ph.D., doc. Mgr. Jana Preková 
 • Rada ministra kultury pro výzkum – doc. MgA. Blanka Chládková 
 • Rada vysokých škol – JUDr. Lenka Valová (členka předsednictva, členka ekonomické komise), doc. MgA. Blanka Chládková (členka Sněmu RVŠ, předsedkyně pracovní komise pro umělecké VŠ), MgA. et Mgr. Anna Soldánová (členka SK RVŠ) 
 • Registr uměleckých výstupů (RUV) – doc. MgA. Blanka Chládková (garant segmentu scénická umění); doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D., prof. PhDr. Miroslav Plešák (členové Rady segmetu) 
 • Sdružení pro rozhlasovou tvorbu Českého rozhlasu – prof. PhDr. Alena Blažejovská 
 • Sdružení Q– prof. Mgr. Petr Oslzlý, prof. PhDr. Miroslav Plešák (konzul) 
 • Society forArtistic Research (SAR) – zástupce DF JAMU doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. 
 • Společnost pro projektové řízení, národní organizace mezinárodní asociace International Project Management Association – doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
 • Teatrologická společnost– doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (předseda), prof. PhDr. Miroslav Plešák, prof. PhDr. Václav Cejpek 
 • Theatralia– prof. PhDr. Miroslav Plešák (člen redakční rady) 
 • Umělecká rada AMU – prof. PhDr. Václav Cejpek 
 • Umělecká rada Divadelní fakulty AMU, Praha– doc. MgA. David Drozd, Ph.D.,  doc.  Mgr. Petr Francán, doc. MgA. Blanka Chládková, doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
 • Umělecká a vědecká rada Fakulty dramatických umení Akademie umění Banská Bystrica – prof. Mgr. Jan Gogola 
 • Vědecká a umělecká rada Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – doc. MgA. Blanka Chládková, doc.  Mgr. Petr Francán
 • Vědecká a umělecká rada VŠMU, Divadelní fakulta, Bratislava –prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.
 • Vědecká a umělecká rada VŠMU, Filmová a televizní fakulta, Bratislava – prof. Mgr. Jan Gogola 
 • Vědecká rada Moravského zemského muzea v Brně – prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. 
 • Vzdělávací nadace Jana Husa – prof. Mgr. Petr Oslzlý (člen Mezinárodního sboru patronů