Členství zaměstnanců JAMU v jiných radách

 

 • Asociace klinických psychologů – Mgr. Lucie Hornová
 • Asociace univerzit třetího věku ČR– prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. 
 • ASSITEJMezinárodní asociace divadel pro děti a mládež – doc. Mgr. Marie Jirásková, Ph.D. 
 • Cena Františka Kriegla – doc. Břetislav Rychlík (člen poroty)
 • Česká filmová a televizní akademie – prof. Mgr. Jan Gogola
 • Česká komora tanečních oborů – institucionální zástupce DF JAMU – prof. Ing. David Strnad
 • Česká komora tlumočníků znakového jazyka – Mgr. Daniela Cincibus Vacková, Mgr. Radka Kulichová
 • Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků – doc. Mgr. Jana Preková, MgA. Vladimír Burian, doc. Mgr. Marie Jirásková, Ph.D.
 • Česká společnost pro religionistiku – doc. Mgr. Jan Motal, Ph.D.
 • Doctoral board, Media and journalism studies, FSS MU – doc. Mgr. Jan Motal,D.
 • Ediční rada Rádio a televize, Vydavatelství UPOL – doc. Mgr. Jan Motal, Ph.D.
 • ELIA – institucionální zástupce JAMU – doc. MgA. Blanka Chládková 
 • ENCATC – institucionální zástupce JAMU – doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
 • Europe: Union of Theatre Schools and Academies (E:UTSA) – zástupce DF JAMU: doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D.
 • Expertní rada Asociace regionálních novinářů – doc. Mgr. Jan Motal, Ph.D.
 • Expertní rada Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky – doc. Mgr. Jan Motal, Ph.D.
 • Institut umění – Rada pro vědu výzkum a ediční činnost – doc. MgA. Blanka Chládková
 • ITI International Theatre Institute – zástupce DF v Českém středisku ITI – doc. MgA. Blanka Chládková
 • Komise pro udělování Ceny Ministerstva kultury v oblasti divadla – doc. Mgr. Petr Francán
 • MŠMT ČR – JUDr. Lenka Valová (členka rady programu)
 • Nadace Leoše Janáčka – doc. Mgr. Petr Francán (člen správní rady)
 • Oborová rada doktorského studia, Mediální a žurnalistická studia, FSS MU – doc. Mgr. Jan Motal,D.
 • Oborová rada doktorského studia, Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize, FF UPOL – doc. Mgr. Jan Motal, Ph.D.
 • Oborová rada Katedry divadelních a filmových studií Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – prof. Mgr. Alena Blažejovská, doc. MgA. David Drozd, Ph.D. 
 • Oborová rada Katedry hudební produkce HF JAMU – doc. MgA. Blanka Chládková
 • OISTAT – International Organization of Scenographers, Theatre Architects and Technicians – doc. Mgr. Marie Jirásková, Ph.D., doc. Mgr. Jana Preková 
 • Performance Philosophy Research Network – doc. Mgr. Jan Motal, Ph.D.
 • Pracovní skupina Sítě k ochraně demokracie (Rekonstrukce státu) – doc. Mgr. Jan Motal, Ph.D.
 • Rada ministra kultury pro výzkum – doc. MgA. Blanka Chládková
 • Rada vysokých škol – JUDr. Lenka Valová (členka Předsednictva RVŠ, členka ekonomické komise, členka Sněmu RVŠ), doc. MgA. Blanka Chládková (členka Sněmu RVŠ, předsedkyně pracovní komise pro umělecké VŠ), MgA. et Mgr. Anna Soldánová (členka SK RVŠ)
 • Registr uměleckých výstupů (RUV) – Rada segmentu Audiovize – doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. 
 • Registr uměleckých výstupů (RUV) – Rada segmentu Scénická umění – doc. MgA. Michal Zetel a prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (oba členové rady segmentu)
 • Sdružení pro rozhlasovou tvorbu Českého rozhlasu – prof. PhDr. Alena Blažejovská
 • Society for Artistic Research (SAR) – doc. MgA. Blanka Chládková (členka výkonné rady)
 • Společná programová rada, Mediální studia a žurnalistika (bakalářské a magisterské programy), FSS MU – doc. Mgr. Jan Motal, Ph.D.
 • Technologická agentura ČR, program Éta – doc. MgA. Blanka Chládková (členka Kolegia odborníků)
 • Teatrologická společnost – doc. MgA. David Drozd, Ph.D., Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D. (člen výboru)
 • The European Society for Aesthetics – doc. Mgr. Jan Motal,D.
 • Umělecká rada AMU – doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D.
 • Umělecká rada Divadelní fakulty AMU, Praha – doc. MgA. David Drozd, Ph.D., doc. Mgr. Petr Francán, doc. MgA. Blanka Chládková, doc. MgA. Marie Jirásková
 • Umělecké sdružení Q – prof. Mgr. Petr Oslzlý, prof. MgA. Ivo Krobot, prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.
 • Vědecká a umělecká rada Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – doc. MgA. Blanka Chládková, doc. Mgr. Petr Francán
 • Vědecká rada Moravského zemského muzea v Brně – prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. (do 15. 5. 2023)
 • Vzdělávací nadace Jana Husa – prof. Mgr. Petr Oslzlý (člen Mezinárodního sboru patronů)