Podpora tvůrčích činností

Granty udělované JAMU

Studentská grantová soutěž (specifický vysokoškolský výzkum)

 • Podpora výzkumných a umělecko-výzkumných (artistic research) činností
 • Určen studentům doktorského a magisterského stupně studia
 • Vyhlášení soutěže je každý rok v listopadu
 • Stránky studentské grantové soutěže 

Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti

Fond rozvoje výzkumné činnosti

Grant Rudolfa Firkušného

Výzkumné granty

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Technologická agentura České republiky (TAČR)

Ministerstvo kultury ČR

Umělecké granty

Databáze grantů na webu Divadlo.cz

Ministerstvo kultury

Divadelní grant DILIA

Nadace Český literární fond

 • Podpora tvůrčí činnosti a nekomerčních projektů v oblasti literatury, vědy, divadla, filmu, rozhlasu, televize a novinářství
 • Více informací zde: http://www.nclf.cz/cz/system-podpor.html

Nadace Život umělce

Kulturní granty města Brna

Kulturní granty Jihomoravského kraje

 • Podpora divadelních, tanečních a hudební projektů realizovaných na území Jihomoravského kraje nebo projektů, jejichž realizace je či bude pro Jihomoravský kraj přínosem
 • Více informací zde: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Mezinárodní visegrádský fond

 • Podpora projektů spolupráce partnerů ze zemí visegrádského regionu a uměleckých rezidencí v těchto zemích
 • Více informací zde: http://visegradfund.org/grants/

Hlávkova nadace

 • Nadační příspěvky ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia
 • Více informací zde: http://www.hlavkovanadace.cz/

Pro více informací o grantových možnostech kontaktujte:

Mgr. Nikola Homolová
Manažer interních projektů
tel: 542 591 317
e-mail: homolova@jamu.cz
UČO: 20375
Manažer interních projektů
Mozartova 1, Brno 662 15
2NP dveře 109
Pracoviště Funkce
Projektová kancelář Manažer interních projektů
Kabinet jazyků Odborná asistentka

Předmět Kód
Cizí jazyk – Ruština DPHLX12
Ruština DAALX70
Ruština DAALX36

Předmět Kód
Ruština DPHZX12
Ruština DAAZX70
Ruština DAAZX36

Kdy a jak mne kontaktovat

Kdy a jak mne kontaktovat
Úřední hodiny dle předchozí domluvy Mail: homolova@jamu.cz Tel.: +420 542 591 317 Mobil: +420 778 777 842

Profesní vizitka

Kdo jsem
manažer interních projektů