MgA. Adam Mašura
Odborný asistent
tel: 54259 1300
e-mail: 15443@post.jamu.cz
UČO: 15443
Odborný asistent
Mozartova 1, Brno 662 15
1NP dveře 000
Studium
DIFA M-DRAUM CINHER (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Kabinet pohybu Odborný asistent

Předmět Kód
Akrobacie DMBL211
Akrobacie DHCL309
Akrobacie DMALX02
Akrobacie DHBL105
Akrobacie DHBL207
Akrobacie DHAL106
Funkční trénink DAALX79
Scénické souboje DAALY02

Předmět Kód
Akrobacie DMBL108
Akrobacie DHDL310
Akrobacie DFDL206
Akrobacie DHBL105
Akrobacie DHCL205
Akrobacie DAALX64
Funkční trénink DAALX79

Předmět Kód
Akrobacie DMBZ108
Akrobacie DHBZ105
Akrobacie DHCZ205
Akrobacie DHDZ310
Akrobacie DFDZ206
Akrobacie DAAZX64
Funkční trénink DAAZX79

Předmět Kód
Akrobacie DHCL108
Akrobacie DHDL208
Akrobacie DHAL313
Akrobacie DFDL107
Funkční trénink DAALX79
Akrobacie DAALX64

Předmět Kód
Akrobacie DFDZ107
Akrobacie DHAZ313
Akrobacie DHCZ108
Akrobacie DHDZ208
Funkční trénink DAAZX79
Akrobacie DAAZX64