MgA. Adam Mašura
Odborný asistent
tel: 54259 1300
e-mail: 15443@post.jamu.cz
UČO: 15443
Odborný asistent
Mozartova 1, Brno 662 15
1NP dveře 000
Studium
DIFA M-DRAUM CINHER (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Kabinet pohybu Odborný asistent