Dana Moláková
Asistentka kvestorky
tel: 54259 1102
e-mail: 18637@post.jamu.cz
UČO: 18637
Asistentka kvestorky
Beethovenova 2, 662 15
2NP dveře 209
Pracoviště Funkce
Odbor kvestora Asistentka kvestorky