doc. MgA. David Drozd , Ph.D.
Docent
tel: 54259 1335
e-mail: drozd@jamu.cz
UČO: 5005
Docent
Mozartova 1, Brno 662 15
5NP dveře 415
Členství v akademických orgánech Funkce
Oborová rada doktorského studia DF člen
Umělecká rada DF člen
Studium
DIFA D-DRAUM DAATVOR kombin. (abs.) (ukonč.)
DIFA M-DRAUM DIVDRAM (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Ateliér doktorských studií Docent

Název Typ Rok
DROZD, David. Analýza dramatu / analýza inscenace – a k čemu na umělecké škole? In SATKOVÁ, Naďa – ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. s. 111-116. ISBN 978-80-7460-139-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2018
DROZD, David. Příběhy dlouhého nosu (Analýza a rekonstrukce inscenace Evy Tálské v Divadle Husa na provázku. In Příběhy dlouhého nosu (Analýza a rekonstrukce inscenace Evy Tálské v Divadle Husa na provázku. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011. 236 s. ISBN 978-80-7460-005-0. Odborná kniha 2011
DROZD, David. O hře - naposledy? In Tendence v současném myšlení o divadle (Ad honorem prof. PhDr. Ivo Osolsobě): sborník z konference DIFA JAMU konané 5. a 6. prosince 2008. Brno: JAMU, 2010. 8 s. ISBN 978-80-86928-82-1. Stať ve sborníku 2010
DROZD, David. Setkání v mezidveří kulis a smrti. In Meeting on Treshold Between Backdrop and Death. Brno: JAMU, 2009. 230 s. ISBN 978-80-86928-32-6. Stať ve sborníku 2009
DROZD, David. Tragédie lásky a její nemožnost. Divadelní revue. 2008, roč. 19, I.08, s. 3-14. ISSN 0862-5409. Článek v odborném periodiku 2008
DROZD, David. Tučnák v roli Racka. Divadelní revue. 2008, roč. 19, II.08, s. 44-62. ISSN 0862-5409. Článek v odborném periodiku 2008
DROZD, David. Klíče k Josefu Šafaříkovi. In Setkání v mezidveří kulis a smrti. Brno: JAMU Brno, 2007. s. 23-31, 10 s. ISBN 978-80-86928-32-6. Stať ve sborníku 2007
DROZD, David. Setkání v mezidveří kulis a smrti. 2007. Uspořádání konference 2007
DROZD, David. The Detritus of Antigone by Roman Sikora - An Endeavour at Post-modern Tragedy. In Staging of Classical Drama around 2000. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2007. s. 167-175. ISBN 1-84718-318-2. Stať ve sborníku 2007
DROZD, David. Vlak náhodně projíždějící okrajem akademického diskursu. In Ad Honorem Bořivoj Srba. Brno: JAMU, 2006. s. 195-207, 10 s. ISBN 80-86928-16-0. Stať ve sborníku 2006
DROZD, David. Setkání myslitele a dramatika - hry Václava Havla očima Josefa Šafaříka. Rozrazil. 2006, roč. 1, VII.06, s. 59-69. ISSN 1802-8756. Článek v odborném periodiku 2006
DROZD, David. Sikorovo Smetení Antigony - Pokus o postmoderní tragédii. Rozrazil. 2006, roč. 5, č. 1, s. 125-130. ISSN 1802-8756. Článek v odborném periodiku 2006
DROZD, David. Dobové kontexty Sedmi listů Melinovi Josefa Šafaříka. Estetika. 2006, roč. 42, I.-III.06, s. 35-57. ISSN 0014-1291. Článek v odborném periodiku 2006