Ing. MgA. Edgar Mojdl , Ph.D.
Odborný asistent
tel: 54259 1645
e-mail: 5583@post.jamu.cz
UČO: 5583
Odborný asistent
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 113
Studium
HF D-HUDUM 8201999 kombin. (abs.) (ukonč.)
HF M-HUDUM 8211810 (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra kompozice, dirigování a operní režie Odborný asistent

Předmět Kód
Etnomuzikologie H75005l
Instrumentace I H60144l
Teorie kompozice I H60353l