Ing. Eva Mayerová
Stavební inženýr investiční
tel: 54259 1103
e-mail: 18709@post.jamu.cz
UČO: 18709
Stavební inženýr investiční
Beethovenova 2, 662 15
1NP dveře 106
Pracoviště Funkce
Technické a investiční oddělení Stavební inženýr investiční