MgA. Eva Ventrubová , Ph.D.
Odborná asistentka
e-mail: 11068@post.jamu.cz
UČO: 11068
Odborná asistentka