Mgr. Helena Weiser
Odborná asistentka
tel: 54259 1613
e-mail: 5895@post.jamu.cz
UČO: 5895
Odborná asistentka
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 116/4
Členství v akademických orgánech Funkce
Akademický senát HF člen
Pracoviště Funkce
Katedra klavírní interpretace Odborná asistentka