doc. MgA. Jan Motal , Ph.D.
Docent
tel: 54259 1335
e-mail: 5807@post.jamu.cz
UČO: 5807
Docent
Mozartova 1, Brno 662 15
5NP dveře 415

Název Typ Rok
MOTAL, Jan. "Don't Touch Me": Rethinking the Politics of Distance in Space Organization. In The Ever-expanding Horizons of Theatre 2021. 2023. Prezentace na konferencích 2023
MOTAL, Jan. Radikální dramaturgie. Brno: Nakladatelství JAMU, 2022. 230 s. n/a. ISBN 978-80-7460-201-6. Odborná kniha 2022
MOTAL, Jan. Donť Touch Me: Rethinking the Politics of Distance in Space Organization. In Naďa Satková. The Ever-Expanding Horizons of Theatre. Special Issue 03. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2022. Stať ve sborníku 2022
MOTAL, Jan. Podílet se na Stvoření : k novému politickému čtení Martina Bubera v divadelní teorii i praxi. Theatralia. 2021, roč. 24, č. 2, s. 201-217. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2021-2-21. Článek v odborném periodiku 2021
MOTAL, Jan. Radikální povstání bude temné a imanentní. Anebo nebude vůbec. ArteActa. Praha: NAMU, 2021, roč. 2021, č. 6, s. 81-102. ISSN 2571-1695. Článek v odborném periodiku 2021
MOTAL, Jan. Where is the speech that matters? On the silence of the czech theatre professionals in a crisis. Slovenské divadlo / The Slovak Theatre. 2020, roč. 68, č. 3, s. 276-292. ISSN 0037-699X. doi:10.31577/SD-2020-0018. Článek v odborném periodiku 2020
MOTAL, Jan. Behind the Curtain of Phylogeny: From Theatrical Anthropocentrism to Interspecies Appreciation. Slovenské divadlo / The Slovak Theatre. 2019, roč. 67, č. 3, s. 240-257. ISSN 0037-699X. doi:10.31577/sd-2019-0014. Článek v odborném periodiku 2019
MOTAL, Jan. Stáhnout se do kořenů a nalézt živé slovo. In SATKOVÁ, Naďa – ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. s. 81-88. ISBN 978-80-7460-139-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2018
MOTAL, Jan. Imagine the Utopia! Rethinking Alain Badiou´s Theatre-Politics Isomorphism. Slovenské divadlo / The Slovak Theatre. 2018, roč. 66, č. 3, s. 311-329. ISSN 0037-699X. doi:10.2478/sd-2018-0019. Článek v odborném periodiku 2018
MOTAL, Jan. Od uměleckého výzkumu k radikálnímu bádání, od vědy k diplomacii: polemický esej. ArteActa. Praha: NAMU, 2018, roč. 1, č. 1, s. 18-33. ISSN 2571-1695. Článek v odborném periodiku 2018
MOTAL, Jan. Anxious Affinities: How Theatrical Performance Can Generate a Platform for Interpersonal Dialogue. Slovenské divadlo / The Slovak Theatre. 2017, roč. 65, č. 3, s. 316-326. ISSN 0037-699X. doi:10.1515/sd-2017-0018. Článek v odborném periodiku 2017
MOTAL, Jan. From Interactivity to Freakshow: Ethical Aspects of New Television Trends from the Perspective of Democratic Competence. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2017, roč. 2017, č. 1, s. 44-53. ISSN 1805-3742. Článek v odborném periodiku 2017
MOTAL, Jan. Dialog uměním : filozofie mimésis v kultuře dialogu. Vydání první. 2016. 188 s. ISBN 978-80-7460-106-4. Odborná kniha 2016
MOTAL, Jan. Cognitive Phenomenology: the Promising Pragmatic Marriage of Methodologies in the Field of Theatre Studies? Theatralia. 2016, roč. 19, č. 2, s. 59-75. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2016-2-3. Článek v odborném periodiku 2016
MOTAL, Jan a Arnošt GOLDFLAM. Existenciální divadlo snění : rekonstrukce a analýza inscenace HaDivadla Písek (Tak dávno..., 1988). Vydání první. 2016. 289 s. ISBN 978-80-7460-097-5. Odborná kniha 2016
MOTAL, Jan. Krása ve filmovém dokumentu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 119 s. Media. ISBN 978-80-210-7586-3. Odborná kniha 2014
MOTAL, Jan. Hermeneutika dějinnosti ve filmovém eseji Karla Vachka a Chrise Markera. In Výběrová řada doktorských prací. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2013. 168 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-7460-038-8. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2013
MOTAL, Jan a Milan FRIDRICH. Nové trendy v médiích. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 223 s. ISBN 978-80-210-5826-2. Odborná kniha 2012

Profesní vizitka