Mgr. Jan Přibil , DiS.
Manažer pro kvalitu
tel: 54259 1632
e-mail: pribil@jamu.cz
UČO: 5614
Manažer pro kvalitu
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 105
Členství v akademických orgánech Funkce
Etická komise HF člen
Kolegium děkana HF člen
Rada pro vnitřní hodnocení člen
Pracoviště Funkce
Projektové oddělení Manažer pro kvalitu
Katedra jazzové interpretace Odborný asistent