prof. MgA. Jindřich Petráš
Proděkan pro uměleckou činnost a pro spolupráci s jinými stupni
tel: 54259 1620
e-mail: petras@jamu.cz
UČO: 5353
Proděkan pro uměleckou činnost a pro spolupráci s jinými stupni
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 105
Členství v akademických orgánech Funkce
Dramaturgická rada JAO a Komorní opery člen
Programová rada Divadla na Orlí člen
Kolegium děkana HF člen
Umělecká rada HF člen
Prezídium Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně člen
Umělecká rada JAMU člen
Pracoviště Funkce
Hudební fakulta Proděkan pro uměleckou činnost a pro spolupráci s jinými stupni
Děkanát Proděkan pro uměleckou činnost a pro spolupráci s jinými stupni HF JAMU
Katedra dechových nástrojů Profesor