doc. Jurij Likin
Manažer pro kvalitu
tel: 54259 1632
e-mail: 5625@post.jamu.cz
UČO: 5625
Manažer pro kvalitu
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 105
Členství v akademických orgánech Funkce
Kolegium děkana HF člen
Prezídium Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně člen
Pracoviště Funkce
Projektové oddělení Manažer pro kvalitu
Katedra dechových nástrojů Docent

Kdy a jak mne kontaktovat

Kdy a jak mne kontaktovat
likin@jamu.cz

Profesní vizitka

Životopis doc. Jurije Likina

Identifikace osoby
  • Jurij Likin je českým hudebníkem běloruského původu. První ocenění (Mezinárodní soutěž Concertino Praha 1984) přišlo již při jeho studiu na Hudebním lyceu v Minsku a svou úspěšnou sólovou kariéru zahájil Jurij tehdy vystoupením s orchestrem na pódiu Běloruské filharmonie. Ve svých studiích pokračoval na Běloruské hudební akademii u profesora Borise Ničkova. V roce 1992 získal stipendium francouzské vlády pro studium na pařížské konzervatoři u profesora Maurice Bourguea; u stejného pedagoga pak studoval sólovou i komorní hru v Praze. V roce 1994 získal Jurij Likin angažmá v Pražské komorní filharmonii. Ve stejném roce se stal členem Pražského dechového kvinteta a sólo-hobojistou Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, kde působí dodnes. V roce 2011 spolu s brněnskými kolegy založil Janáček Ensemble, propagující českou komorní hudbu pro dechové nástroje. Vystupuje na četných tuzemských a zahraničních hudebních festivalech, jako sólista i komorní hráč natočil řadu skladeb pro Český, Italský, Francouzský, Běloruský rozhlas a televizi a pro řadu gramofonových společností. V roce 1999 obdržel prestižní výroční cenu francouzských kritiků „Choc du Monde de la Musique“ za desku Leoše Janáčka. Pravidelně je zván na mezinárodní mistrovské kurzy v tuzemsku a v zahraničí. V rámci programu Erasmus přednáší a zasedá v hodnoticích komisích na vysokých uměleckých školách v Italii, Polsku, Velké Británii a Nizozemsku. Od roku 2009 je pedagogem Hudební fakulty JAMU v Brně, v roce 2014 byl jmenován docentem. V letech 2013 až 2020 zastával funkci proděkana Hudební fakulty JAMU. Jurij Likin aktivně koncertuje, věnuje se badatelské činnosti, vede řadu akademických a uměleckých projektů, je členem prezidia mezinárodní interpretační soutěže Leoše Janáčka, členem oborové rady doktorského studijního programu Fakulty umění Ostravské univerzity, členem stipendijní komise Ministerstva kultury České republiky.

13. 10. 2021