doc. MgA. Lukáš Rieger , Ph.D.
Vedoucí ateliéru
tel: 54259 1340
e-mail: rieger@jamu.cz
UČO: 5142
Vedoucí ateliéru
Mozartova 1 662 15 Brno
Členství v akademických orgánech Funkce
Oborová rada doktorského studia DF Tajemník
Akademický senát DF člen
Umělecká rada DF člen
Studium
DIFA M-DRAUM 8213830 (abs.) (ukonč.)
DIFA D-DRAUM 8112900 kombin. (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra Vedoucí ateliéru

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D., narozen 13. dubna 1978 v Jablonci nad Nisou, ženatý
Pracoviště
 • Divadelní fakulta
  Janáčkova akademie múzických umění v Brně
  Mozartova 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí ateliéru činoherního herectví
 • Člen Akademického senátu Divadelní fakulty JAMU
 • Člen Umělecké rady Divadelní fakulty JAMU
 • Tajemník Oborové rady Divadelní fakulty JAMU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: doc. na Divadelní fakultě JAMU v Brně
 • 2005: Ph.D. z Teorie divadelní tvorby, JAMU v Brně
 • 2000: MgA. z Činoherního herectví, JAMU v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2014-: Vedoucí ateliéru činoherního herectví doc. MgA. Lukáše Riegra, Ph.D.
 • 2010-2014: Pedagog v ateliéru činoherního herectví prof. MgA. Ivo Krobota
 • 2008-2017: Pedagog v ateliéru muzikálového herectví doc. Silvy Talpové
 • 2006-2010: Pedagog v ateliéru činoherního herectví Mgr. Evy Jelínkové
 • 2003-2005: Pedagog v ateliéru činoherního herectví doc. PhDr. Oxany Smilkové.
Pedagogická činnost
 • ČH-Rieger: Vstupní kurz, Herecká výchova, Herecká tvorba, Projekt 1, Projekt 2, Projekt 3, Projekt 4, Magisterský absolventský projekt I, Magisterský absolventský projekt II, Magisterský absolventský projekt III, Magisterský absolventský projekt IV, Divadelní seminář, Diplomový proseminář, Diplomový seminář, Diplomová práce
 • ČH-Brettschneiderová: Divadelní seminář
 • ČH-Smilková: Diplomový proseminář
 • MH-Talpová: Vnitřní herecká technika, Diplomový proseminář, Seminář k magisterské diplomové práci
 • MH-Slovák:Vstupní kurz, Herecká výchova
 • KSFT: Herecká tvorba
Akademické stáže
 • 2003: Dvouměsíční stáž v rámci doktorského studia na Divadelním institutu Borise Ščukina v Moskvě
Univerzitní aktivity
 • 2019-: tajemník Oborové rady Divadelní fakulty JAMU
 • 2018-: člen Umělecké rady Divadelní fakulty JAMU
 • 2007-: člen Akademického senátu Divadelní fakulty JAMU
 • 2016-2019: člen Akademického senátu JAMU
 • 2013-2019: předseda Akademického senátu Divadelní fakulty JAMU
 • 2010-2013: místopředseda Akademického senátu Divadelní fakulty JAMU
Vybrané publikace
 • RIEGER, Lukáš. Cesty k herecké pedagogice : reflexe metod několika současných přístupů. Vydání první. 2016. 128 s. Cesty k herectví. ISBN 978-80-7460-104-0. info
 • RIEGER, Lukáš. „Netvař se! Tvoř!“ : Zamyšlení inspirovaná klauzurním festivalem KALDu. In Klauzury DAMU 2013-2014. 1. vyd. Praha: NAMU, 2014. 306 s. ISBN 978-80-7331-324-1. info
 • RIEGER, Lukáš a Jan ŠOTKOVSKÝ. Kristus bez evangelistů. Zamyšlení nad knihou Otomara Krejči Divadlo jsou herci. Divadelní revue. 2012, roč. 2012, č. 2, s. 135-139. ISSN 0862-5409. info
 • RIEGER, Lukáš. Krize českého herectví podle scénologie. Divadelní revue. 2011, roč. 22, č. 3, 5 s. ISSN 0862-5409. info
 • RIEGER, Lukáš. O přesahu v herectví : teologická hermeneutika divadelní antropologie podle exercicií Ignáce z Loyoly. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2006. 206 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 80-86928-15-2. Digitalizovaný dokument info
 • RIEGER, Lukáš. Vachtangovská škola (multimediální skripta). Brno: JAMU, 2005. info

25. 2. 2020