doc. MgA. Marek Hlavica , Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnost
tel: 54259 1333
e-mail: hlavica@jamu.cz
UČO: 5202
Prorektor pro tvůrčí činnost
Mozartova 1, Brno 662 15
2NP dveře 108
Členství v akademických orgánech Funkce
Ediční rada JAMU Předseda
Knihovní rada Předseda
Komise projektů FRVČ Předseda
Programová rada Divadla na Orlí člen
Studium
DIFA M-DRAUM 8213880 (abs.) (ukonč.)
DIFA D-DRAUM DAATVOR kombin. (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Janáčkova akademie múzických umění v Brně Prorektor pro tvůrčí činnost
Kabinet pro výzkum divadla a dramatu Vědecký pracovník
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky Docent
Prorektor pro tvůrčí činnost Vedoucí pracoviště