Mgr. Martin Prokeš
Vedoucí oddělení
tel: 54259 1105
e-mail: 5512@post.jamu.cz
UČO: 5512
Vedoucí oddělení
Beethovenova 2 662 15 Brno
Pracoviště Funkce
Právní a organizační oddělení Vedoucí oddělení
Název Typ Rok
PROKEŠ, Martin. Akademičtí pracovníci a funkcionáři veřejných vysokých škol. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2021, roč. 160, č. 10, s. 871-888. ISSN 0231-6625. Článek v odborném periodiku 2021
PROKEŠ, Martin. K určení auditora veřejnou vysokou školou. Auditor. Praha: Komora auditorů České republiky, 2019, XXVI, č. 10, s. 25-28. ISSN 1210-9096. Článek v odborném periodiku 2019
PROKEŠ, Martin. K zajištění možnosti pokračovat ve studiu. Správní právo. 2018, roč. LI, 4-5, s. 299-320. ISSN 0139-6005. Článek v odborném periodiku 2018
PROKEŠ, Martin. O zřízení JAMU a zřízení, zrušení a obnovení jejích fakult. In Vilém Knoll. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1. Právo v běhu času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 241-251. ISBN 978-80-7380-711-5. Stať ve sborníku 2018
PROKEŠ, Martin. Zákon o registru smluv. On-line komentář. Praha: C.H. Beck, 2016. 104 s. Odborná kniha 2016
PROKEŠ, Martin. K osvobození nevládních nevýdělečných organizací od soudních poplatků. Právní rozhledy. 2015, roč. 2015, 15-16, s. 560-562. ISSN 1210-6410. Článek v odborném periodiku 2015
PROKEŠ, Martin. K zákonu o službách spojených s užíváním bytů, 1. část. Rekodifikace & praxe. 2014, roč. 2014, č. 2, 10 s. ISSN 1805-6822. Článek v odborném periodiku 2014
PROKEŠ, Martin. K zákonu o službách spojených s užíváním bytů, 2. část. Rekodifikace & praxe. 2014, roč. 2014, č. 3, 12 s. ISSN 1805-6822. Článek v odborném periodiku 2014
PROKEŠ, Martin a Michal PROKEŠ. Splynutí při věřitelské solidaritě v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy. 2014, roč. 2014, č. 4, s. 142-143. ISSN 1210-6410. Článek v odborném periodiku 2014
PROKEŠ, Martin. Autorskoprávní ochrana počítačového programu. Právní rádce. 2012, roč. 2012, č. 5, s. 53-56. ISSN 1210-4817. Článek v odborném periodiku 2012
PROKEŠ, Martin. O povaze práv autora a jedinečnosti jako znaku autorského díla. Právní fórum. 2012, roč. 2012, č. 7, 8 s. ISSN 1214-7966. Článek v odborném periodiku 2012
PROKEŠ, Martin. Otazníky nad odstupným po novele zákoníku práce. Právní rozhledy. 2012, roč. 2012, č. 11, 3 s. ISSN 1210-6410. Článek v odborném periodiku 2012
PROKEŠ, Martin. Velká novela zákoníku práce a pracovní poměry na dobu určitou. Právní rozhledy. 2012, roč. 2012, č. 4, 6 s. ISSN 1210-6410. Článek v odborném periodiku 2012
PROKEŠ, Martin. Ke zpětné úhradě za přijímače na hotelových pokojích. Právní rádce. 2009, roč. 2009, č. 8, s. 4-11. ISSN 1210-4817. Článek v odborném periodiku 2009
PROKEŠ, Martin. Pracovní poměry na dobu určitou obecně a jejich zvlášní úprava v zákoně o vysokých školách. Právní rádce. 2009, roč. 2009, č. 12, s. 37-46. ISSN 1210-4817. Článek v odborném periodiku 2009

Profesní vizitka