doc. MgA. Michal Zetel , Ph.D.
Proděkan pro uměleckou činnost
tel: 54259 1325
e-mail: zetel@jamu.cz
UČO: 5509
Proděkan pro uměleckou činnost
Mozartova 1, Brno 662 15
5NP dveře 405
Členství v akademických orgánech Funkce
Dramaturgická rada Předseda
Festivalová rada Ředitel festivalu
Kolegium děkana DF člen
Programová rada Divadla na Orlí člen
Umělecká rada DF člen
Studium
DIFA D-DRAUM DRAMA kombin. (abs.) (ukonč.)
DIFA D-DRAUM (ukonč.)
DIFA M-DRAUM CINREZ (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Divadelní fakulta Proděkan pro uměleckou činnost
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka Docent

Předmět Kód
Herectví II DMAL201

Předmět Kód
Herectví II DMAZ201

Předmět Kód
Herecká tvorba DMAL101

Předmět Kód
Herecká tvorba DMAZ101

Profesní vizitka