Mgr. Petr Svozílek
Odborný asistent
tel: 54259 1337
e-mail: 5426@post.jamu.cz
UČO: 5426
Odborný asistent
Mozartova 1, Brno 662 15
2NP dveře 101
Členství v akademických orgánech Funkce
Akademický senát DF člen
Akademický senát JAMU člen
Pracoviště Funkce
Kabinet zpěvu Odborný asistent