doc. Mgr. Pierre Nadaud , Ph.D.
Vedoucí ateliéru
tel: 54259 1311
e-mail: 16421@post.jamu.cz
UČO: 16421
Vedoucí ateliéru
Mozartova 1 662 15 Brno
Studium
DIFA D-DRAUM DRAMA kombin. (ukonč.)
DIFA D-DRAUM DRAMA (abs.) (ukonč.)
DIFA D-DRAUM (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Ateliér fyzického divadla Vedoucí ateliéru

Název Typ Rok
NADAUD, Pierre. Michael Chekhov et l’eurythmie de Rudolf Steiner. 2022. Přehledové a vzdělávací texty 2022
NADAUD, Pierre. Michail Čechov a eurytmie Rudolfa Steinera. 2022. Přehledové a vzdělávací texty 2022
NADAUD, Pierre. Participation in a year-round seminar dedicated to Rudolf Steiner's Eurytmy. 2022. Výzkumná zpráva 2022
NADAUD, Pierre. Účast na celoročním semináři věnovanému Eurytmii Rudolfa Steinera. 2022. Projekty výzkumu a vývoje 2022
NADAUD, Pierre. Testimony as an Act of Political Resistance. In Klára Škrobánková, Naďa Satková. Politics and Community Engagement in Doctoral Theatre Research. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2021. s. 65-67. ISBN 978-80-7460-188-0. Stať ve sborníku 2021
NADAUD, Pierre. Otázky eurytmie při scénické tvorbě na počátku 20. století a dnes. 2021. Prezentace na konferencích 2021
DECROUX, Etienne, Pierre NADAUD, Nora OBRTELOVÁ a Míša ŠMAKALOVÁ. Slova o Mimu. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2018. 194 s. ISBN 978-80-7460-144-6. Odborná kniha 2018
NADAUD, Pierre. Estetika umění mimu Étienna Decrouxe. In Přednášky o divadle a umění 2. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2018. s. 175-184. ISBN 978-80-7460-139-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2018
NADAUD, Pierre. Decrouxova technika: semiologie konajiciho těla. In Tereza Konývková. Tendence v současném herectví a herecké pedagogice. 2017. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2017. s. 52-57. ISBN 978-80-7460-128-6. Stať ve sborníku 2017
NADAUD, Pierre. Umělci, kteří se zabývají herectvím a dramaturgií. In Herectví v alternativních divadelních formách. Praha: AMU, 2010. 5 s. ISBN 978-80-7331-182-7. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2010
NADAUD, Pierre. Úvahy o tele, pohybe a divadle I. Salto. 2009, roč. 2005, I-4, 9 s. ISSN 1336-3182. Článek v odborném periodiku 2009