Mgr. Vít Kouřil
Odborný asistent
tel: 54259 1616
e-mail: 5186@post.jamu.cz
UČO: 5186
Odborný asistent
Komenského nám. 6, Brno 662 15
1NP dveře 006
Členství v akademických orgánech Funkce
Ediční komise HF člen
Pracoviště Funkce
Katedra hudební produkce Odborný asistent

Předmět Kód
Sociologie médií a komunikace H60408